Home

Coronavirus Salems kommun

Så här jobbar Salems kommun. Salems kommun följer Folkhälsomyndighetens råd om viruset corona. Vi arbetar även tillsammans med andra myndigheter och organisationer för att hindra att viruset sprids. Mer information om corona och covid-19: Krisinformation.se. Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se Salems kommun följer noga händelseutvecklingen och instruktionerna från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm om hur samhällssituationen ska hanteras. Vi samverkar även med andra aktörer i Stockholms län. 13 april 2021. Salems nya stadskärna tar form Serveringsställen och covid-19. Om reglerna inte följs kan kommunen besluta om förelägganden (t ex att den verksamhetsansvarige måste åtgärda trängseln i lokalerna) eller besluta om stängning av serveringsstället. Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge Salems kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset kontinuerligt. Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset har kommunen tagit beslut om att göra ett antal näringslivsfrämjande åtgärder. Här hittar du även samlad information från olika aktörer till dig som är företagare Corona - så ser det ut i din kommun. Här sammanställer vi corona-statistik per kommun. Siffrorna för antalet nya konstaterade sjukdomsfall kommer från Folkhälsomyndigheten och släpps en.

Coronavirusets framfart i Sverige innebär stor påverkan på flera verksamheter. Här samlar SVT Nyheter Södertälje den senaste informationen från Södertälje, Salem och Nykvarn Totalt antal konstaterade personer med covid-19 per kommun i Skåne. Kommunsiffrorna som redovisas speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen. Vi utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. Vi arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället. Genom olika åtgärder kan vi fördröja smitt­spridningen och minska antalet som är sjuka samtidigt SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset, främst arbetsgivarrelaterade frågor. Skrivelser och yttranden från SKR angående coronaviruset. Ansvariga myndigheter. Det är flera olika myndigheter som bär ansvaret för Sveriges hantering av coronavirussjukdomen covid-19

Lättläst om corona Salems Kommu

 1. I Värnamo har ytterligare 46 personer bekräftats smittats med covid-19 under den senaste veckan. Totalt har nu 497 personer, som är folkbokförda i kommunen, smittats av det nya coronaviruset.
 2. Fler nyheter om covid-19 >>> 2021-03-04: Just nu vaccineras: 80-90-plus och omsorgspersonal, både fast och timvikarier inom kommunen. 18.625 personer i Dalarna har fått den första dosen. 9.875 den andra dosen. 2021-02-19: Sedan 18 feb är vaccinationer av kommunens vård- och omsorgspersonal igång.I den här omgången är det 130 personer inom vård- och omsorgen som får den första dosen
 3. Salem är en församling mitt i samhället Vargön i Vänersborgs kommun. Här sjuder det av liv under veckans alla dagar. Salemkyrkan är öppen för alla I Salem möts människor som har det gemensamt att man längtar efter Gud och efter gemenskap med andra människor
 4. Smittskydd Stockholm rapporterar veckans redovisning av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde. Ökningstakten för antalet smittade och antalet avlidna har vid jämförelse mot föregående vecka generellt sett gått ner i regionen
 5. Östhammars kommun följer aktivt händelseutvecklingen av Coronaviruset - covid 19 och genomför åtgärder i våra verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här kan du läsa mer om hur det påverkar dig som bor och verkar i vår kommun. Tillsammans hjälper vi varandra! Ring 113 13 om du har frågor om covid-19
 6. Nyheter från kommunen Covid-19. Här samlar vi kommunens nyheter som relaterar till coronaviruset Covid-19. 2021-04-06 Kommunens idrottshallar och aktivitetshus hålls fortsatt stängda Föreningar som bedriver ungdomsträning kan dock hålla träning i idrottshallar men måste då uppfylla vissa krav
 7. Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare

Läget är allvarligt och smittspridningen är fortfarande hög i Älvdalens kommun. Alla har ett personligt ansvar att följa myndigheternas råd. Här hittar du samlad information med länkar till andra myndigheter samt hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, covid-19 Här finns samlad information om covid-19. Du hittar bland annat frågor och svar kopplat till Nynäshamns kommun, information om vaccin och gällande rekommendationer, fakta om provtagning och information till kommunens företagare Alla kommunens artiklar om covid-19. 19 april 2021, kl. 10.24 Vissa förskolor endast öppna för barn vars vårdnadshavare har samhällsviktig tjänst. 16 april 2021, kl. 16.59 Påminnelse: Anmäl om du har samhällsviktigt arbete och behöver barnomsorg Vanliga frågor om coronavirus/covid 19 Lomma kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Här finner du svar på några av de frågor som vi får just nu kring hur Lomma kommun arbetar med dessa frågor

Om du provtagit dig för covid-19 ska du stanna hemma tills du fått ditt provsvar. Antikroppstest information . Good hand hygiene in other languages Bekräftade fall. Västra Götalandsregionen presenterar varje vecka statistik över covid-19, kommun för kommun i regionen Staffanstorps kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande det nya coronavirussjukdomen - covid-19. Tänk på att hålla avstånd (minst 2 meter) till varandra och skydda dig själv och andra.. För senaste information kring coronaviruset/covid-19 se Folkhälsomyndighetens hemsida.. För frågor kring covid-19 ring 113 13 eller 08-123 680 00 för information på andra språk Kommunal service under pågående corona/covid-19-situation. Högsby kommun kommer i denna utmanande situation att upprätthålla den kommunala servicen så långt det är möjligt. Vid behov av kontakt med Högsby kommun, använd i första hand digitala kanaler, till exempel e-post eller telefon

Kommunens officiella webbplats Salems Kommu

AVESTA KOMMUN OCH COVID-19: Svar till oroliga - Så jobbar Avesta kommun i coronatider. Information till barn och ungdomar om Covid-19 Handlingshjälpen Stöd till anhöriga. Du hittar också i slutet på den här sidan länkar till myndigheter och samlad information rörande Covid-19 vad gäller exempelvis stöd och hjälp Patienter med påvisad covid-19-infektion kan återvända till kommunal vård och omsorg när tillståndet så medger. Dock måste man säkerställa att information om eventuell smittsamhet ges till kommunens personal så att man kan förbereda ett säkert mottagande Det visar hur många som är svårt sjuka i covid-19. Statistik från den 6 april kl 11.30 över bekräftat antal smittade i respektive kommun/stadsdel. Salem : 11: 7: Sigtuna: 71: 14.

Serveringsställen och covid-19 Salems Kommu

 1. Här rapporterar SVT Nyheter Halland löpande om coronaviruset i Halland, och om hur lägesbilden ser ut just nu
 2. Antalet avlidna med covid-19-smitta har nu stigit till totalt 87 personer i Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö. Det är en ökning med 10 personer under den senaste veckan, vilket ska jämföras med med 8 fler avlidna under föregående vecka
 3. Smittspridningen av covid-19 ökar i länet och vi måste stoppa den. I Malung-Sälens kommun bor du för att du anser att livskvalitet är viktigt. Sök. Nyhetsflöde i sociala medier. Turism. Malung-Sälens kommun är Nordens största vinterturism-kommun. Under högsäsong befinner sig cirka 100.000 besökare i Sälen varje vecka
 4. Coronaviruset/Covid-19. Coronasituationen i Kronobergs län är relativt stabil. Vaccination mot Coronaviruset och Covid-19 pågår just i länet och i Alvesta kommun har vi vaccinerat klart inom våra särskilda boenden och inom hemtjänsten. Risken för smittspridning är fortsatt hög och virusutbrottet klassas som en pandemi

Länsstyrelsen Dalarna: Tillfälliga covid-19-lagen. Kommunens beslut med anledning av coronaviruset. För närvarande är inte kommunens krisorganisation aktiverad. Istället leds kommunens krisabete av kommunledningen inom ordinarie verksamhet Västra Götalandsregionen presenterar varje vecka statistik över covid-19, kommun för kommun i regionen. Sotenäs kommun kommer att publicera uppgifterna på hemsidan varje vecka via en länk. Kommunen kommer inte att gå ut med mer, detaljerad information, med hänsyn till patientsekretessen. Statistik covid-19 från Västra Götalandsregione Följande åtgärder bör vidtas av offentliga kök för att minska spridningen av covid-19: Personal ska inte gå till jobbet om de känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber. Håll rent enligt ordinarie hygienrutiner i kök och servering. Vanliga disk- och rengöringsmedel fungerar bra mot covid-19 Nu har Smittskydd Stockholm tagit fram ett underlag för att redovisa antalet avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdel. Med hänsyn till patientsekretessen redovisas inte antalet avlidna om det är färre än tio avlidna per kommun eller stadsdel

SKR rekommenderar alla regioner att erbjuda gratis vaccin till alla som ska vaccinera sig mot covid-19. SKR anser att i ett rådande pandemiläge ska inte någon enskild individ av ekonomiska skäl behöva avstå ifrån att ta del av regionens erbjudande om vaccination mot covid-19. Rekommendering om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19 (PDF Coronavirus och covid-19 Här hittar du information om hur Ale kommun arbetar under coronapandemin. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lagar, beslut och rekommendationer från andra statliga och regionala myndigheter Detta gäller kring vaccination av covid-19. Det är 1177 Vårdguiden som ansvarar för vaccineringen. Det är både frivilligt och kostnadsfritt att vaccinera sig mot covid-19. Läs mer om vaccinationen i Region Stockholm - 1177 Vårguiden. Vaccination against covid-19 in other languages - 1177 Vårdguide Salems kommun utvärderar krisarbetet med extern konsult För att kunna utvecklas och förbättra vårt arbete kommer kommunen utvärdera sin hantering av covid-19-pandemin med hjälp av en politis

I samtliga kommuner har antalet personer som testats positivt för covid-19 ökat jämfört med siffrorna för den 3 januari. I Laholms kommun är ökningen 196 personer. Halmstad ökar med 877, Hylte med 97, Falkenberg med 259, Varberg med 273 och Kungsbacka med 398 Många företag och organisationer i Uppsala är hårt utsatta för följderna av covid-19/coronavirus. Utvecklingen har på kort tid varit dramatisk, med bland annat varsel om uppsägningar. För att mildra effekterna för drabbade individer, företag och föreningar har kommunen beslutat om ett brett åtgärdspaket

Information till dig som företagare Salems Kommu

 1. Länets statistik och fakta om covid-19 På följande länk du läsa antal bekräftade fall, antal som vårdas samt antal avlidna. Det finns även information om antal analyserade prover. Aktuellt läge i Västernorrland (Region Västernorrland). Krisledningsgrupp möts regelbundet Kommunen har haft den centrala krisledningsgruppen aktiverad under hela våren
 2. Efter samtal med vaccinationsansvarige för kommunen har vi fått information om att vi inte omfattas av någon särskild turordning. Information till föräldrar För er som är föräldrar så har Folkhälsomyndigheten publicerat en sida om covid 19 som vänder sig till barn och unga. Coronavirus - ingen särskild risk för VA-persona
 3. Ersättningen till kommuner och regioner gäller från 31 januari, då covid-19 klassades som en allmänfarlig sjukdom. I hemställan lyfter SKR att den nu beslutade förordningen liknar det förfarande som gällde efter flyktingkrisen 2015 för kommunernas ersättning för migrationskostnaderna
 4. Smittskydd Stockholm rapporterar veckans redovisning av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde. Då provtagningen nu har ökat syns också en ökning i antalet konstaterat smittade
 5. Bollnäs kommun presenterade åtgärder som görs i samband med Covid-19 för Företagarnas styrelse I går träffade kommunledningen tillsammans med Näringslivs- och utvecklingskontoret Företagarnas styrelse via ett digitalt möte för att presentera ett antal extraordinära åtgärder som genomförs i samband med Covid-19 med syfte att underlätta för näringslivet

Corona - så ser det ut i din kommun - SVT Nyhete

 1. Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och ett uttalat mål i Agenda 2030. Nu riskerar hälsoskillnaderna mellan grupper att öka. SKR sammanställer konsekvenser som covid-19 krisen medför på folkhälsan och dess påverkan på de verksamheter som bedrivs i kommuner och regioner
 2. Österåkers kommun har en styrgrupp för corona och covid-19 som sammanträder regelbundet för att säkerställa att nationella och regionala rekommendationer efterföljs. Kommunens inriktning är att alla medarbetare som kan ska jobba på distans
 3. Håbo kommun kommunicerade sina första bekräftade fall av covid-19 i kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Från och med den 16 april redovisar Region Uppsala bekräftade fall kommunvis. Vill du veta hur många som har blivit smittade rekommenderar vi att du följer Region Uppsalas uppdateringar. Information om covid-19, Region Uppsal
 4. nelse om symtom covid-19
 5. Om du har frågor rörande kommunens versamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0501-75 69 69 vardagar klockan 8.00-16.30. Praktisk hjälp för äldre personer. Om du har frågor kring vilken hjälp för äldre personer som finns att få av kommunen kan ringa och ställa dina frågor på 0501-75 69 69
 6. Orsa kommun följer utvecklingen av coronaviruset covid-19 tillsammans med berörda myndigheter. På den här sidan finns uppdaterad information kring hur Orsa kommun hanterar utvecklingen. Kommunen följer myndigheternas rekommendationer och utgår från bland annat Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer

Coronavirusets framfart - så påverkas Södertälje, Salem

 1. Tillsammans mot Covid-19 De politiska partierna i Upplands-Bros kommunfullmäktige lägger nu partipolitiken åt sidan för att gemensamt fokusera på att leda kommunen genom den pågående coronakrisen
 2. Restauranger på kommunala särskilda boende stängs för externa matgäster i syfte att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19 till våra mest sårbara sjuka äldre. Sjöbo Kommun stänger möjligheten för externa matgäster att komma till de kommunala särskilda boenden och dagcentralen Kärnan från och med lördag den 14 mars 2020
 3. och hur det påverkar dig som invånare och företagare. Covid-19, så hanterar Sundsvalls kommun coronaviruset Allmänna platser och sammankomster, Covid-1
 4. Den här informationen är uppdaterad: 2021-03-15 Mora kommun följer de nationella direktiven och riktlinjerna som har gått ut när det gäller det nya coronaviruset. Det gäller i första hand myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna
 5. istrativa personalen på Nordmarkens skola. Smittspårningsarbetet följer nu de rutiner som finns och genomförs av både verksamheten och Smittskydd Värmland. Skolledningen arbetar med informationsinsatser

Sveriges kommuner och regioner har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika behpv och målgrupper: barn, unga, vuxna och äldre. Psykisk hälsa i kristid, SKR:s webbplats Uppdrag Psykisk Häls Sigtuna kommun har därför vidtagit ett flertal åtgärder för att mildra coronapandemins effekter för kommunens företagare: Sigtuna kommun gav ett ägartillskott på 500 000 kronor till destinationsbolaget Destination Sigtuna AB för att genom marknadsföring stärka det hårt drabbade näringslivet inom mötes- och hotellnäringen

Elev hotade med fruktkniv – anmäldes inte | SVT Nyheter

Linköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Samlad information om Coronaviruset covid-1 För företagare ang Covid-19 - kommunens åtgärdspaket mm 2021-03-09 Nytt stödpaket för företag - hjälp till hårt drabbade branscher 2021-03-05 Söderhamns kommun gör det lättare för handel och servering utomhu

Lägesbild covid-19 i Skåne: Kommunrappor

Covid-19 — Folkhälsomyndighete

På Lunds kommun blir vi dagligen kontaktade av personer som på olika sätt vill engagera sig och stötta dem som i coronavirusets spår behöver assistans med enklare göromål. Nu lanseras därför två e-tjänster: en för dig som behöver stöttning och en för dig som vill anmäla dig som volontär Här hittar du information om vaccin mot infektionssjukdomen covid-19. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk. Vaccination mot covid-19 är gratis Salems kommun utvärderar krisarbetet med extern konsult För att kunna utvecklas och förbättra vårt arbete kommer kommunen utvärdera sin hantering av covid-19 pandemin med hjälp av en. Antal dödsfall med covid-19 . Västerås, 218 (1,42 dödsfall per 1 000 invånare) Region Västmanland rapporterar endast dödsfall per kommun där fler än 10 personer avlidit med covid-19. När en kommun har få dödsfall är patientsekretessen svår att säkerställa och därför har regionen valt att inte publicera den informationen

Covid-19 och det nya coronaviruset SK

Så många har smittats av covid-19 i din kommun SVT Nyhete

Coronaviruset - Malung-Säle

Salem är centralort och en kommundel i Salems kommun.Den centrala bebyggelsen i kommundelen benämns också Salem, tidigare Salemstaden, och ingår liksom bostadsområdet Söderby i östra delen av kommundelen i tätorten Tumba och i postorten Rönning Valdemarsviks kommun följer händelseutvecklingen av det nya coronaviruset, Covid-19, och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förhindra och hantera en eventuell smittspridning i vår kommun. Vi samverkar med region,.

Coronavirus-information - Salemkyrkan i Vargö

Vårt förhållningssätt när det gäller att informera om bekräftad covid-19 i kommunens verksamheter Smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Jönköpings kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt Lerums kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunen Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett coronavirus. Allmänheten kommer att erbjudas vaccin för att skydda och bromsa pandemin. Fler bilder från Norrtälje. Ner. Välkommen till Norrtälje kommun! Frågor och svar kring vaccination mot covid-19 i Norrtälje kommun

26 maj: Antal smittade och avlidna med covid-19 per kommun

Uddevalla kommun följer noggrant utvecklingen av det nya coronaviruset covid -19 och händelserna påverkar en rad områden i samhället på både lokal, regional och central nivå. Eftersom lägesbilden förändras kontinuerligt hänvisar vi till ansvariga myndigheters uppdateringar och rekommendationer och vi länkar till deras olika hemsidor för aktuell information Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner, med cirka 45 000 invånare. Närheten till Stockholm gör Värmdö till ett attraktivt område för storstadsbornas boende, rekreation och båtliv. Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer, merparten med fast boende i Stockholm. Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan Så jobbar Växjö kommun med vaccinering mot covid-19. Dataskyddsförordningen Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här. Begränsa nya nära kontakter Om allt går enligt plan startar vaccinationen mot covid-19 i Östhammars kommun under vecka 2. Vaccinationen mot covid-19 i Uppsala län kommer sedan att ske löpande under det första halvåret av 2021

Samlad information om Coronaviruset - Östhammars kommu

Åre kommun följer händelseutvecklingen gällande coronapandemin mycket noggrant. Vi har regelbunden samverkan med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län samt regionalt och lokalt näringsliv med målet att begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer Antal fall av covid-19 på Tjörn. Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd. Tjörns kommun får ingen information om det från vården. Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer som har covid-19

Information om coronavirus Covid-19 - Svalövs kommu

Tyresö kommun följer Folkhälsomyndighetens instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Vi rekommenderar att alla i Tyresö, inklusive organisationer, föreningar och företag, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här hittar du aktuell information. (Sidan uppdaterades 8 april 2021 Mönsterås kommun öppnar idrottsanläggningarna utomhus även för äldre idrottare i föreningslivet från och med den 21 april. Idrottsanläggningarna utomhus är därmed öppna för föreningsdriven träning för alla åldrar Smittspridningen i Strängnäs kommun ökade kraftigt under förra veckan. 217 nya fall av covid-19 registrerades vecka 14, vilket är 87 fler fall än under vecka 13. För att bromsa smittspridningen måste vi alla hjälpas åt Kommunen arbetar aktivt med att följa utvecklingen gällande corona. Information, råd och stöd kring psykisk hälsa i kristider, i samband med coronapandemin och sjukdomen covid-19. Barn 0-12 år (uppdragpsykiskhalsa.se) Råd och länkar anpassade för barn och föräldrar

Salems kommun – Wikipedia

21 april: Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel

Information om coronaviruset, covid-19 - Älvdalens kommu

Till följd av coronaviruset drabbas både föreningar och företag hårt. Eskilstuna kommun har därför beslutat om åtgärder för att skapa lättnader för det lokala närings- och föreningslivet Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd - covid-19. Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder. Avfall och återvinning. Hämtning, sortering, kompostering, miljöstationer, grovavfall, slam,.

Samlad information om coronaviruset - Nynäshamns kommu

Motala kommun gör tillsyn på serveringar utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer. För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller Covid-19-lagen Krisledningsnämnden har beslutat att ge ett stödpaket på 300 000 kronor för att mildra de ekonomiska effekter som covid-19 har på föreningslivet i kommunen. Syftet med stödet är att ge föreningar goda förutsättningar att kunna fortsätta vara aktiva, bedriva och utveckla sin verksamhet. Sammanlagt 37 föreningar har sökt stödet I Gävle kommun har vi i dagsläget inte en stor smittspridning av Covid-19 så bedömningen är att praon kan genomföras utifrån att nedanstående punkter följs. Det ska finnas möjlighet till handtvätt med tvål och vatten eller tillgång till handsprit Mer om kommunen. Undermeny för Mer om kommunen. Coronaviruset och covid-19. Undermeny för Coronaviruset och covid-19. Senaste uppdateringar; Åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd; För vårdnadshavare, barn och unga. Undermeny för För vårdnadshavare, barn och unga. För näringslivet. Undermeny för För näringslive Uthyrningen av kommunens lokaler stoppas tillfälligt i syfte att minska smittspridningen av coronaviruset. Med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd har Lomma kommun tagit beslut om att inte hyra ut kommunens lokaler till annan verksamhet än idrottsaktiviteter för barn födda 2005 eller senare

Antal bekräftade fall inom vård och omsorg - Strömsunds kommu

Här hittar du Gnesta kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Med anledning av den ökade smittspridningen i Sörmland har smittskyddsläkaren i Region Sörmland beslutat att förlänga och förnya de lokala allmänna. Information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages. Ytterligare nationella restriktioner. Det har även kommit besked om ytterligare nationella restriktioner. Dessa berör bland annat restaurangnäringen, butiker, gym och köpcenter. Även arbetsgivare berörs. Restiktionerna justeras kontinuerligt Kommun Politik. Säkerhet och kris. Corona och covid-19. Information about Covid-19 in other languages; Information till föreningslivet; Information till företagare; Kontakta vården, provtagning och vaccinering; Länkar till extern information; Nationella föreskrifter och allmänna råd, lokala rekommendationer, covid-19-lage Pajala kommun bevakar löpande händelseutvecklingen av det nya coronaviruset covid-19 och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. I nuläget påverkas inte kommunens verksamhet. Vi har en god beredskap i såväl Pajala kommun som i Region Norrbotten och i nuläget samverkar Länets berörda myndigheter och kommuner för att ha beredskap för ett eventuellt förvärrat läge Bergs kommun har därför beslutat att kompensera berörda föreningar genom ett kompensationsbidrag i tillägg till det kommunala aktivitetsstödet och verksamhetsbidraget. 2021-03-08 10.57 Välkommen hit - men glöm inte ditt personliga ansvar

Vanliga frågor om coronavirus/covid 19 - Lomma kommu

Kristianstads kommun har satt in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronavirus, covid-19. Här har vi samlat information för dig som driver företag. Observera att sista datum för att söka anstånd för hyror och avgifter, få förkortad betalningstid för leverantörer och för att avboka lokaler kostnadsfritt är den 30 september Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 51. Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda Alla brukare med vård- och omsorgsinsatser från Lunds kommun har nu fått erbjudande om vaccination, hyresrabatter för näringsidkare i Saluhallen och kommunen inväntar nationella riktlinjer kring årets student och skolavslutningar. Det är några av de frågor som tagits upp under torsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19 Lägesrapport tisdag 20 april 2021: Covid-19 i vård och omsorg i kommunens verksamheter Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0 Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 29 Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 23 Totalt antal avlidna vårdtagare med bekräftad covid-19: 6 Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 4 Totalt antal personal i vård och omsorg med. Vaccination mot covid-19 Status vaccination i Norrtälje kommun Frågor och svar - Vaccination mot covid-19 i Norrtälje kommun Var ska jag vända mig för den senaste informationen om vaccinationen? Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinering, i Norrtälje kommun

Bostäder till salu - Rönninge, Salems kommun - Hemnet
 • Nashville elite prospects.
 • PPT online.
 • Sm g900f firmware 6.0 1 download.
 • Braque Slottet.
 • LEGO Star Wars The Skywalker Saga steam.
 • RFID kort läsare.
 • Tarifvertrag Konditoren 2018 Bayern.
 • The Script youtube.
 • Sjöregler.
 • Marschall LED.
 • Instagram redigering app.
 • Werthers Original Creamy Filling.
 • Campusbokhandeln sommarstängt.
 • Garage lösvirke.
 • Ferietjänst elevassistent.
 • Classical music for brain power mozart effect mp3 free download.
 • Upptåget Gävle Uppsala pris.
 • Nattlinne dam siden.
 • Montera stödhjul cykel.
 • Snygga kontorsprylar.
 • Postmodern meaning.
 • Purpose of quotation in business.
 • Chivas Regal 12 wie trinken.
 • IT tjänster bokföring.
 • Download Chromecast.
 • Eida Malmö.
 • Usenet.org preise.
 • Risperdal injektion.
 • Losing USB connection Windows 10.
 • Garage dörrar.
 • Flen slott.
 • Nackdelar med ekologiska bananer.
 • Sexualität Israel.
 • Unity Line Perikles.
 • Tyrannosaurus rex meme lisp.
 • Julklapp bror 16 är.
 • Polo mössa kidsbrandstore.
 • We schenker.
 • Datormus Elgiganten.
 • Pallaskatt Parken Zoo.
 • Tombow Dual Brush Pen Set.