Home

Youmo i praktiken

Sexundervisning för nyanlända | Fria Tider

Youmo i praktiken.indd 8 2017-07-13 08:14:38. 9 Ensamkommande unga kan känna sig mycket ensamma och behöver hantera vardagliga och nya situationer utan nära och kära och kan dessutom ha hamnat i svåra situationer, till exempel att pres-sas att betala av skulder till smugglare. Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till pedagoger och andra vuxna som möter unga nyanlända. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt Youmo i praktiken är en vägledning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den beskriver hur du kan prata med unga som är nya i Sverige om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer på ett inkluderande sätt Youmo i praktiken Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Beställ 0kr. Äldreomsorg Nationella minoriteter Länsstyrelsen i Stockholms Län och Sametinget. Beställ 0kr. Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten. Beställ 0kr. Åklagare - en länk i rättskedjan. Sajten youmo.se och vägledningen Youmo i praktiken är mycket efterfrågade. De tar upp frågor som alla unga undrar över - hälsa, kärlek, sexualitet och jämställdhet. Unga som kommer till Sverige vet väldigt lite om hur det är i det nya hemlandet

Youmo-visitkort; Youmo i praktiken. En vägledning för att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Beställ eller ladda ner vägledningen på MUCF:s webbplats. Kampanjfilmer om Youmo på svenska, arabiska, somaliska, tigrinska och engelska Youmo i praktiken innehåller övningar som utgår från sajten youmo.se som på sex olika språk presenterar information om hälsa, sexualitet, relationer och rättigheter till unga nyanlända. Beställ eller ladda ner materialet hos MUC Youmo i praktiken är nära knuten till youmo.se. Vägledningen har under 2020 uppdaterats med fler metoder om rasism och droger. Det finns även uppdaterade texter som innehåller kunskap och perspektiv som kan vara bra att ha inför samtal om alkohol och droger, rasism eller religion

Youmo i praktiken - samtala om sexualitet, hälsa och

Kom igång med Youmo i skolan! - Youm

Till toppen av sidan. Till startsidan. Youmo är en sajt från UMO.s Youmo i praktiken - MUCF Det här är ett utbildningsmaterial från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Youmo i praktiken är en vägledning för att lättare kunna samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet LIBRIS titelinformation: Youmo i praktiken : en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet / text: Sandra Dahlén ; illustration: Cecilia Birgerson Nordling Under webbseminariet presenteras Youmo i praktiken och sajten youmo.se kortfattat. Huvuddelen av seminariet ägnas åt att fördjupa kunskapen om traumamedveten..

utbudet.se - gratis skolmaterial — Youmo i praktike

Våra utbildare och metodutvecklare Anja Norell och Marit Nygård fick under förra året i uppdrag av MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, att uppdatera övningar och perspektivgivande texter i Youmo i praktiken, en handledning om att prata med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet Därför finns youmo.se, vår webbutbildning Rätt att veta! och vår vägledning Youmo i praktiken. Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Utbildningen bidrar till alla ungas rätt att få kunskap och trygga samtal om dessa ämnen

Youmu i praktiken - Elevhälsan - Elevhälsa

Materialet Youmo skola innehåller över 20 övningar, ordlistor och ett pedagogiskt quiz. Youmo skola passar alla ämnen, men framför allt svenska, samhällskunskap och biologi. Youmo är en del av UMO.se, en sajt om sex, hälsa och relationer. Materialet har tagits fram i samarbete med lärare inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram Arbetar man med unga kan Youmo i praktiken vara en värdefull hjälp i samtal om ämnen som är viktiga för ungdomar. Vägledningen kan beställas från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Länkar: mucf.se youmo.se. Powered by Kahuna & WordPress Youmo i praktiken är en vägledning till dig som möter unga nyanlända. Vägledningen ger tips och stöd i hur man kan prata om hälsa, jämställdhet och sexualitet på ett inkluderande sätt. Youmo i praktiken innehåller övningar som utgår från youmo.se som är en webbplats för unga mellan 13-20 år med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på flera olika språk Youmo i praktiken är en skrift för dig som möter unga nyanlända i ditt yrke eller privat. Den tar upp ämnen som sajten youmo.se skriver om, till exempel hälsa, sexualitet och jämställdhet. Youmo i praktiken - mucf.se (pdf) > Senast ändrad 2020-07-0

Informationsmaterial Youmo - Um

Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhe En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. | av Region Kronober Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända privat eller i sitt yrke. Vägledningen ska underlätta för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt Bra tips! Yuomo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Informationen finns..

Om ÖKV. Öppna Kanalen Växjö är folkets TV-kanal. Detta innebär att vi finns till för att ge medborgare i Växjö en plattform att få uttrycka sig. Alla som vill göra TV, ska genom ÖKV ha möjligheten att göra det Youmo i praktiken, som vägledningen heter, vänder sig främst till vuxna som möter så kallade unga nyanlända. Det är regeringen som gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor uppdraget att ta fram skriften Youmo i praktiken Support to adults who meet young migrants AIM Empower adults in how they can talk with young migrants about issues relating to health, sexuality and gender equality. Promote young migrants' health and participation through increased knowledge about health, sexuality and gende

Sabbaten är en helig vilodag inom judendomen och följer på varje arbetsvecka, år efter år. Den inleds på fredagskvällen och avslutas på lördagskvällen. Det är en dag av vila och andli Video: Traumamedveten omsorg (TMO) - Youmo i praktiken 2021, April Denna onsdag, Emotional Intelligence Författaren Daniel Goleman kommer att diskutera Mindfulness-tekniker för arbetsplatsen. Emotional Intelligence Författaren Daniel Goleman ansluter sig till Mirabai Bush för ett gratis webbseminarium med titeln Arbeta med Mindfulness: Forskning och övning avTechniques in Organizations utifrån vägledningen Youmo i praktiken, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet. Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet 16.00 Lokalt exempel -horisontella principer Jenny Söderlund presenterar arbetet med horisontell

Igår var det en utbildningsdag i Luleå om Youmo i praktiken. P4 Norrbotten gjorde ett reportage om hur personal, från bland annat skolor och HVB-hem, utbildas i att samtala om hälsa, sexualitet och.. från sajten Youmo.se och med stöd av vägledningen Youmo i praktiken. 4 juni 2019 • Kompetenscentrums hörsal, Gesällgatan 7 • Visby Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige

Youmo i praktiken - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregione

 1. Youmo skola passar alla ämnen, men framför allt svenska, samhällskunskap och biologi. Youmo är en del av UMO.se, en sajt om sex, hälsa och relationer. Materialet på Youmo.se/skola har tagits fram i samarbete med lärare inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram
 2. Därefter presenterades myndighetens informationshemsida för ungdomar, youmo.se, och den reviderade upplagan av vägledningen Youmo i praktiken med bra anvisningar om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet
 3. Youmo har tagit fram en studie om av ensamkommandes och andra unga nyanländas behov när det gäller frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och psykisk hälsa. Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända
 4. 09.15 Introduktion till vägledningen Youmo i praktiken . Representant från MUCF. 09.45 Vad är Youmo.se? 2017 gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultat är Youmo.se. Under föreläsningen presenteras resultaten från behovsanalysen
 5. Youmo.se Publicerad 2017-06-01 Under våren har jag på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tagit fram en vägledning för youmo.se - för dig som möter unga nyanlända enskilt eller i grupp för samtal om kropp, relationer, sexualitet, rättigheter, hälsa och normer
 6. Arbetar du med unga nyanlända? Youmo i praktiken är en ny vägledning som ska hjälpa vuxna att våga börjar prata om bl.a. hälsa, jämställdhet och..
 7. Till exempel har UMO, Youmo, RFSU och 1177 texter, bilder, övningar och filmer som är väl anpassade för sex- och samlevnadsundervisningen. Youmo i praktiken En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Youmo & Rätt att veta! MUC

Den baseras på vägledningen Youmo i praktiken, innehåll kommer även från sajten Youmo.se. Hela utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen ger en grund till samtalen med olika perspektiv på exempelvis rättigheter och inkludering 09.15 Introduktion till vägledningen Youmo i praktiken . Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 09.45 Vad är Youmo.se? 2017 gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultat är Youmo.se bioresurs.uu.s Artikel i tidningen Barometern, om Youmo.se och en utbildningsdag i Oskarshamn om hur de som möter unga nyanlända kan använda Youmo i praktiken: Unga nyanlända har samma frågor kring hälsa och sex.. interaktiva övningar utifrån vägledning en Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter , normkritik och jämställdhet. Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet. Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet 16.00 Sexuell och reproduktiv hälsa, i Hallands Lä interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet. Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet 16.00 Lokalt exempel: området Huskvarna Södr

Rätt att veta, Malmö 10 december 2019 | MUCF

Om Youmo - Um

Youmo i praktiken - Seminarium med UMO 16.10-16.50, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21 Youmo.se riktar sig till unga nyanlända med information om sex, hälsa och relationer och finns tillgänglig på sex olika språk. Unga nyanlända behöver få information om dessa ämnen på sitt eget språk - Youmo är efterlängtad. Sverige har tagit emot många ensamkommande barn och unga på kort tid. Regeringen önskar att mottagandet blir så bra som möjligt och där är utbildning en viktig del. Jag hoppas att den här webbplatsen kommer att öka kunskapen om jämställdhet bland nyanlända barn och unga, säger barn-och jämställdhetsminister Åsa Regnér Många unga som är nya i Sverige saknar kunskap om var de ska få tag på information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför finns youmo.se, vår webbutbildning Rätt att veta! och vår vägledning Youmo i praktiken. Rätt att veta! är helt gratis och tar ungefär två timmar att genomföra. Det är enkelt.

Nyheter om MKC utbildning. Här hittar du nyheter om MKC utbildning, bland annat om våra digitala verktyg som behandlar rasism. Verktygen lär dig mer om hur vi som individer och institutioner kan motverka och öka vår förståelse för den strukturella rasismen vi alla verkar i och många av oss påverkas av. Här kan du även läsa om våra senaste uppdrag Youmo. Youmu är en webbplats för dig mellan 13 och 20 år med information på flera språk och lättläst svenska om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. Youmo i praktiken är en skrift för dig som möter unga nyanlända i ditt yrke eller privat

Youmo i praktiken . Måndag 3 juli, 16.10-16.50. Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21. Youmo.se riktar sig till unga nyanlända med information om sex, hälsa och relationer och finns tillgänglig. Youmo.se. På seminariet får du som deltar en introduktion till sajten Youmo.se och vägledningen Youmo i praktiken. Seminariet innehåller även mer generell information om unga nyanländas livsvillkor och de perspektiv som ligger till grund för sajten och vägledningen. SEM 2 Vård för papperslösa och kunskapen om rätten till vård fö Av medlen avser 1 000 000 kronor ytterligare insatser med koppling till den digitala plattformen Youmo.se samt förstärkning av vägledningen Youmo i praktiken, för att spegla det utvecklingsarbete av Youmo.se som sker under 2018. Återstående medel ska utbetalas till Inera AB, som driver Youmo.se, för att utveckla Youmo.se i de delar som gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Youmo i praktiken Nu finns en vägledning som stöd för att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF som tagit fram den

Amphis del i uppdraget är att utveckla myndighetens befintliga material Youmo i praktiken - En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet (2019), och anpassa den till en ny digital form Youmo i praktiken -en vägledning om att samtala med unga nyanlända o frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. • RFSU, (2013) Den onaturliga naturen -kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet. RFSU i samband med MUCF:s lansering av vägledningsmaterialet Youmo i praktiken. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL (SCI) I maj 2018 höll Rädda Barnens TMO-verksamhet ett webinar i TMO för Save the Children Interna-tional. Totalt deltog 13 deltagare från MHPSS Specialist Group och Children without Appropriate Care Specialist Group Vägledningen Youmo i praktiken är framtagen särskilt för dig som möter unga nyanlända och hjälper dig att på ett inkluderande sätt hålla enskilda samtal och samtal med unga i grupp om hälsa, jäm-ställdhet, sex, relationer, normer och vilka rättigheter de har i Sverige

Youmo - Iner

Webbsidan youmo.se lanserades våren 2017. - Det är vår förhoppning att vägledningen Youmo i praktiken och utbildningsdagarna tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg På Youmo kan du se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska, tigrinska och engelska. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla Sveriges ungdomsmottagningar. Youmo.se är en sajt där delar av innehållet på UMO finns översatt till andra språk samt lättläst svenska. Youmo är för den som är 13 till 20 år Kontakt. Barnombudet i Uppsala län Drottninggatan 8 753 10 Uppsala 018 69 44 99 boiu@boiu.se. Bankgiro: 5197-1737. Swish: 123 562 43 90. Organisationsnummer: 817602-5198 Om cookies. Om hantering av personuppgifter. Regler för kommentarer på sociala medier Idag lanseras Youmo.se, den nya webbplatsen om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Youmo kommer finnas på arabiska, dari, somaliska och tigrinska, samt lätt svenska och inom kort även på engelska

Youmo i praktiken. - nck.uu.s

 1. Nu finns youmo.se, en ny sajt om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Här finns texter, filmer och bilder som besvarar frågor om kroppen, kärlek och vänskap, psykisk hälsa, sexualitet och jämställdhet
 2. Youmo - Ungdomsmottagningen på nätet på flera språk. Youmo är en webbplats med delar av UMO, på flera språk. Här kan du läsa och se filmer om sex, hälsa och relationer och mycket mer. youmo.se. Barn och ungdomspsykiatri (BUP) På BUP tar men emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem
 3. Mall för Barnkonsekvensanalys med vägledning: verktyg för att omsätta barnkonventionen i praktiken och synliggöra barnets bästa i frågor som gäller barn och unga. Checklista - Barnkonsekvensanalys: stöd gällande kunskapsgrund, process och innehåll för barnkonsekvensanalys för trafikförvaltningens studier och projekt
 4. Under våra områden hittar du olika teman som ger dig bästa tillgängliga kunskap inom ämnet. Teman fungerar även som en samlingsplats för olika aktörers kunskapsstödjande produkter som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar

Språkvalsida - Youm

 1. Youmo; Konto. Material som kan vara intressant för dig. Jakten på ny antibiotika Årskurs: Entreprenörskap i praktiken. Entreprenörskap är ett populärt begrepp i många sammanhang. Gemensamt för de flesta är att entreprenörskap handlar om att vara kreativ,.
 2. Kunskapsguiden.se är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet
 3. Världens största humanitära nätverk och Sveriges största humanitära organisation, som driver lokala verksamheter genom väl fungerande lokala föreningar
 4. spelning med MUCF på Arken! I lördags var det andra inspelningsdagen för en webbaserad • Follow their account to see 111 posts
 5. Youmo är en webbplats med information om sex, hälsa och relationer på sex språk och som vänder sig till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldersgruppen 13-20 år. Youmo har tagits fram av den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO.se i samverkan med MUCF

Youmo i praktiken - MUCF - aktivskola

 1. Gör din praktik hos oss. Hos oss finns möjlighet till arbetspraktik eller praktik inom ramen för din utbildning. Möt våra medarbetare. Afghanistan. Karin lär ut akutsjukvård i Afghanistan | Röda Korset. Sjuksköterskan berättar om sitt uppdrag. Vad våra värvare tycker om jobbet
 2. På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon
 3. Dagens Invandrare. 2 102 kishiga yoqdi · 1 kishi bu haqida gaplashyapti. Dagens Invandrare är en blogg och sida som har för syftet att uppmärksamma historier om invandrare som inte syns i medi
Tala hästarnas språk - Sven Forsström - Bok (9789197566636

Ungdomsmottagningen är till för dig mellan 12 och 23 år. Alla besök är gratis och vi som jobbar här har tystnadsplikt ͳݼ , ¸ , м / Ƽ, , ǰ/ , / ڵ , Ȱ ǰ , /dvd, / װ , e /Ƽ , ȭ/ , , , ߰ , ۷ι , 귣 弥, Ʈ , 湮 θ , g , , , ̺ Ʈ I april 2017 lanserades youmo.se - en digital plattform med information om hälsa, sexualitet och jämställdhet på lätt svenska, engelska, dari, tigrinska, arabiska och somaliska. Sedan lanseringen har youmo.se haft närmare en miljon besök varav över 800 000 är unika besökare Stjärnans plan mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier Byt mot en bild på t.ex. er skola Besides Youmo.se, this government initiative includes training for professionals working among young asylum seekers and newly arrived, in healthcare or in youth guidance centres, on how to provide better information by using youmo.se. Training material, Youmo in practice, for this purpose has bee

Hjältar och monster | MUCFvariationsteori | Forskning i praktikenDemokratin i samhället | Lektioner och lärarmaterialHälsa och ohälsa | Lektioner och lärarmaterial | SO-rummet

Dagens Invandrare. 2105 meeldimist · 1 räägivad sellest. Dagens Invandrare är en blogg och sida som har för syftet att uppmärksamma historier om.. Youmo.se sajten för unga Här kan du som ung läsa texter och se filmer om kroppen, kärlek, sex, psykisk hälsa och mycket annat! Sajten finns på lätt svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinska samt på engelska. (Extern webbplats) Närtuna förskola plan mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserie Dagens Invandrare. २,१०० जनाले मन पराउनुभयो · १ जनाले यसको बारेमा कुरागर्दै छन्. Dagens Invandrare är en blogg och sida som har för syftet att uppmärksamma historier om invandrare som inte syns i medi

•Praktiker •Relation •Varierar över tid. Heterosexualitet Heterosexualitet -idag Attraktion och kärlek mellan personer Källa: Youmo 2016, Skolinspektionen 2018 Menstruation Befruktning Graviditet . Fyra perspektiv i möte med unga •Konkret •Kunskapsbaserat •Lustbejakand Våld i familjen. En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt

Tyvärr kan sidan inte hittas. Den har troligen tagits bort, bytt plats eller fått en ny adress. Maila gärna till info@sverigesfolkhogskolor.se och uppge var du hittade den felaktiga länken så kan vi rätta till felet.. Till startsidan på sverigesfolkhogskolor.s The Swedish Agency for Youth and Civil Society is a government agency that works to ensure that young people have access to influence and welfare Anf. 1 Adam Marttinen (SD) Herr talman! Vi debatterar justitieutskottets betänkande om en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet och de reservationer som delar av oppositionen inkommit med. Det finns även ett par tillkännagivanden på initiativ av oppositionen som delger att miniminivån för våldtäkt av normalgraden ska höjas från två till tre års fängelse samt att. Årets konferens erbjuder föreläsningar om ledarskap, digital transformation och om hur vi bygger en organisationskultur som stödjer mångfald och initiativ, och som strävar efter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Hur kan du och dina medarbetare kan bli nyfikna på utveckling? Vilka ledaregenskaper blir viktigare i en omvärld i snabb förändring och vilka blir mindre. SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och omfattar varje människas lika möjligheter att ha ett tillfredsställande och säkert sexualliv, möjligheten att få barn och frihet att besluta om och när och hur ofta det ska ske. Det innebär också rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp Akut- och mottagningsnummer Barn och unga 0651-34 00 73. Socialtjänsten Vuxenenheten 073-064 43 18. Socialjour kvällar och helger 026-10 02 25. Polis - om du behöver akut hjälp 112. Polis - om ditt ärende inte är akut 114 1

 • Blauwe kentekenplaat bestellen.
 • Maxbelopp överföring Swedbank.
 • Aurorix alkohol.
 • Lombardini 2204MT.
 • Jordens rotation medurs.
 • NIBE.
 • Boston Terrier Paderborn.
 • Vad äter en vegetarian.
 • Einlinienschrift.
 • Sydantenn Åkarp.
 • Happy Gilmore streaming.
 • Kärcher knt4.
 • LPG gasfles 12 liter.
 • Spela in lärare.
 • Första respiratorn.
 • Ritning dikostall.
 • Fakta om james king.
 • Finn Wolfhard music video Weezer.
 • CPAP mask liners.
 • Klackskor genomskinliga.
 • Comatulida.
 • Berlin Food Stories.
 • Novia Turku.
 • Cities in Bonaire.
 • Camera Obscura SYFY.
 • Leica Typ 114.
 • Babypelham gummi.
 • ZO Skin Health reviews.
 • Olympiska spelen grenar.
 • Space movies 1999.
 • Kokosmjölk miljö.
 • Vincent nigel murray.
 • Beagle omplacering 2020.
 • Ubiquitousness.
 • New Sydney Football Stadium.
 • Dansen in Limburg.
 • På spåret 2019 Stream.
 • Fixkosten variable kosten.
 • Askgravlund Malmö.
 • Lyxvara.
 • Handpan price India.