Home

Gymnasiearbete estetiska programmet rapport

Gymnasiearbete för Estetiska programmen Bill's Canned

Den här guiden har utformats med särskild hänsyn till elever på de högskoleförberedande gymnasieprogrammen (Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet) där inlämningen av en rapport för gymnasiearbetet är ett krav Estetiska programmet Det här programmet passar dig som vill uttrycka dig konstnärligt och är intresserad av kultur och människans roll i samhället. För att lyckas på den här utbildningen krävs att du är kreativ och nyfiken samt har en idé om vilket uttryckssätt som du vill arbeta med. På utbildningen får du möjlighet att, både individuellt och i grupp, skapa, uppleva och tolka. På det tekniska programmet kan rapporten ibland ersättas av en kortare skriftlig redogörelse kompletterat med t ex en konstruktion eller något annat Gymnasiearbete - en skriftlig rapport. Ditt gymnasiearbete består av att formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som ska utgå från centrala kunskapsområden inom ditt program Att skriva en vetenskaplig rapport På det naturvetenskapliga programmet ingår att skriva en rapport i sitt gymnasiearbete. På det tekniska programmet kan rapporten ibland ersättas av en kortare skriftlig redogörelse kompletterat med t ex en konstruktion eller något annat A. Gymnasiearbete För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier. Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng

Estetiska programmet/ Digitala samhället. Formulera er idé! Här hittar ni mallen för idéskissen. Dela den med er handledare; I sitt gymnasiearbete visar eleven • relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet med utgångspunkt i den avgränsade idén eller frågeställningen Högskoleförberedande program. På de högskoleförberedande programmen måste eleverna formulera en frågeställning (utom på det estetiska programmet). Här kan man t.ex. omarbeta sin affärsidé till en frågeställning. På Natur och Ekonomi krävs en skriftlig rapport medan det på övriga högskoleförberedande program är lite friare

Gymnasiearbetet - Estetiska programmet by Tommie Zetterlun

Gymnasiearbete rapport längd eftersom gymnasi

Estetiska programmet ger en bra grund för dig som vill ta dig vidare mot mer teoretiska utbildningar eftersom du får allmän behörighet till högskola/universitet. Kanske satsar du på en utbildning inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska områdena samhällsvetenskapliga programmet med medieinriktning, elever på estetiska programmet och elever på teknikprogrammet, som alla har möjlighet att redovisa sitt arbete i andra för programmet relevanta former. På de följande sidorna kommer vi att presentera förslag på hur ett gymnasiearbete

Estetiska programmet (ES) passar dig som vill uttrycka dig konstnärligt och är intresserad av kultur och människans roll i samhället. Här krävs att du är kreativ och nyfiken samt har en idé om vilket uttryckssätt som du vill arbeta med. Du får möjlighet att, både individuellt och i grupp, skapa, uppleva och tolka konst och kultur Gymnasiearbete: 100: Individuellt val: 200 Bra lärare, bra undervisning, bra utrustning. elev på estetiska programmet Jag tycker att mina lärare är stöttande och kunniga. Elev på estetiska programmet Jag kan rekommendera estet linjen för att det ger så många möjligheter. Gymnasiearbete 100 poäng. Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. Det måste vara godkänt för att du ska få examen. Gymnasiearbete: i årskurs ett på Estetiska programmet. Detta erbjuds som en del av det individuella valet. De olika kurserna kan kombineras enligt ramarna för det som skolan erbjuder. Inriktningskurser 400 poäng

Efter programmet. Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet är du väl förberedd för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Väljer du till kurser inom programfördjupningarna så kan du ytterligare bredda din behörighet för vidare. Gymnasiearbete ES14A. Ett slutdokument (rapport) där sammanfattar hur det till slut blev vad det gäller idén, ditt researcharbete, Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för estetiska programmet Estetiska programmet är ett bra högskoleförberedande program. Efter examen har du goda kunskaper för högskolestudier, Eftersom gymnasiearbete ska visa att du som elev är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att lägga det i slutet av utbildningen Gymnasiearbete 100 p Högskolebehörighet Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger således grundläggande behörighet till fortsatta studier inom främst konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Du har även möjlighet att utöka din behörighet genom individuella val som ger ytterligare meritpoäng til Estetiska programmet (ES) är ett högskoleförberedande program med stor variation där du får utveckla din kreativitet och skapa utifrån dig själv, både självständigt och tillsammans med andra. ES ger dig många valmöjligheter efter gymnasiet inom både de samhällsvetenskapliga och konstnärliga områdena

Vi valde Bild & formgivning på Järfälla gymnasiu

 1. Programmet med stor variation där du får möjlighet att utveckla din kreativitet och skapa utifrån dig själv, både självständigt och tillsammans med andra. Som elev på Estetiska programmet får du många valmöjligheter efter gymnasiet
 2. Mitt namn är Johanna Sandberg. Jag är 19 år gammal och går mitt tredje och sista år på schillerska gymnasiet på det estetiska programmet med inriktning dans. Jag har startat denna blogg för mitt gymnasiearbete som går under frågan hur tar man sig an rollen som danslärare på bästa sätt?. Här, på denna blogg, ka
 3. Gymnasiearbete. Information från Skolverket. För att en elev ska få en gymnasieexamen måste han eller hon ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier
 4. Estetiska . Inriktning: Estetik och media Vårt Estetiska program är för dig som vill lära dig mer om hur mediebranschen fungerar samt att kommunicera med digitala verktyg. Hos oss väntar mycket praktiskt arbete inom foto, film, ljud samt grafisk design och skriftlig kommunikation
 5. Estetiska programmet - musik Birger Sjöberggymnasiet. 996 likes · 1 talking about this. Estetiska programmet på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg
 6. Gymnasial utbildning Estetiska kurser. Distansutbildning 100 poäng FOTFOT01-DI. Fotografisk bild 2. Gymnasial utbildning Estetiska kurser. Distansutbildning 100 poäng FOTFOT02-DI. Gymnasiearbete Estetiska programmet. Gymnasial utbildning Estetiska kurser. Distansutbildning 100 poäng GYARES-DI. Konstarterna och samhället. Gymnasial.
 7. GYMNASIEARBETE PÅ INTERNATIONELLA PROGRAMMET. Diskussionsfrågor gymnasiearbete download report. Transcript Diskussionsfrågor gymnasiearbete.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Det ger dig en grund för att studera vidare på universitet eller högskola. Med det menas att programmen innehåller de ämnen och kurser som du behöver för att få grundläggande behörighet att söka till utbildningar på universitet eller högskola Gymnasiearbete Estetiska programmet NTI Webb Gymnasial nivå. Gymnasiearbete. Webbaserad, 100 poäng. Gymnasiearbete Estetiska programmet NTI Personlig Komvux på distans Plugga var när och hur du vill, med personlig kurslärare från start till betyg. Vi har kurser och kurspaket för dig som vill Gymnasiearbete. Gruppundervisning, dag, 100 poäng. Gymnasiearbetet Estetiska programmet - inriktning bild är en obligatorisk del som måste vara godkänd för att examen ska kunna utfärdas på Estetiska programmet - inriktning bild Estetiska programmet. Eftersom utbildningen är baserad på det nationella Estetiska programmet med inriktningen Bild och formgivning ger den dig behörighet att läsa vidare på högskola eller universitet. Det finns en mängd högskolor med utbildningar med inriktningar mot design och grafik. Andra alternativ är utbildningar som bedrivs på folkhögskolor eller som YH-utbildningar Tips gymnasiearbete ekonomi Går sista året på gymnasiet och har inte en aning om vad jag ska skriva om på mitt gymnasiearbete. ska redovisas förutom den rapport du skriver. genomgång av vad det innebär att skriva ett gymnasiearbete om man går på samhällsvetenskapsprogrammet eller på estetiska programmet

Estetiska programmet är högskoleförberedande och utgår från ett konstnärligt, kulturellt och kommunikativt perspektiv. Utifrån det får du utveckla dina kunskaper om de estetiska uttrycksformerna och om människans roll i världen, genom historien och i samtiden Nationella program Sveriges riksdag har bestämt att alla elever som läser Estetiska programmet ska läsa samma gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser, inriktningskurser och gymnasiearbete. 1800 poäng är nationellt reglerade och 700 poäng bestäms av skola och elev. Alla nationella program består av 2500 poäng estetiska PROGRAMMET spets. illustration och grafisk formgivning. den enda i sitt slag i Sverige! Inriktningen beviljades av Skolverket som en ny variant av programmet Bild & formgivning. språk 1 100p Svenska 2/Svenska som andra språk 2 100p Svenska 3/Svenska som andra språk 3 100p Individuellt val 200p Gymnasiearbete 100p Läs mer om det estetiska programmet på Skolverkets webbplats. Här kan du få svar på dina frågor från programmets Studie- och yrkesvägledare Publicerad 2021-03-0

Estetiska programmet. Eftersom utbildningen är baserad på det nationella estetiska programmet med inriktningen estetik och media ger den dig behörighet att läsa vidare på högskola eller universitet. Om du vid utbildningens slut vill fortsätta fördjupa dig är du både behörig och väl förberedd att ta dig an antagningsprov och studier på eftergymnasial nivå På Estetiska programmet får du kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, historien och världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Du får träning i att tänka kreativt och utvecklar din förmåga att uttrycka dig både enskilt och tillsammans med andra Estetiska programmet - inriktning musik. På Folkungaskolan finns det Estetiska programmet med musikinriktning - även kallat Musikgymnasiet. Kunskap, musicerande och personlig utveckling är tre hörnpelare i vår verksamhet

Du samarbetar med andra estetiska områden samt kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation. Du tränar dig att ta ansvar för ditt arbete och värdera information. Gymnasiearbete. I slutet av estetiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa. Gymnasiearbete I slutet av el- och energiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till Estetiska programmet Gymnasiearbete 100 Gymnasiearbete ES 100 Gymnasiegemensamma kurser 1 150 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Historia 2b - kultur 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 10

Gymnasiearbete Gymnasiearbete ES 100 100 Totalt Estetiska programmet 2500 ESTEA1 - Inriktningsgemensamma ämnen - Estetiska programmet, Teater ESTEA1 - Programfördjupning - Skolans val, Teater Övriga kurser Skapande verksamhet (Musikalprofil) ESMUS1 - Inriktningsgemensamma ämnen - Estetiska programmet, Musi Estetiska programmet, inriktning estetik och media. Alva driver ett UF-företag där hon jobbar som frisör, och det är detta som är hennes gymnasiearbete. Kick-off med elevrådet! Nyhet. 2021-03-04. Under torsdagen var det kickoff med skolans nya elevråd. Grillska Gymnasiet - Eskilstun Gymnasiearbete ES 100 Gymnasiegemensamma kurser 1 150 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Historia 2b - kultur Estetiska programmet + inriktning och programfördjupning 2 500 POÄNGPLANER Kulturama Gymnasium. Title: Poängplaner Estetiska programmet.ind Estetiska programmet med inriktning Musik är ett högskoleförberedande program där du får lära dig allt från körsång till musikproduktion.Utbildningen passar dig som vill utvecklas inom musiken samtidigt som du får en bra behörighet och grund för högskola eller universitet men också dig som vill satsa på en karriär inom musik

Här hittar du gymnasieutbildningar som matchar sökningen Estetik & media, Estetiska programmet i Stockholm.Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta skolan genom att skicka in en intresseanmälan Gymnasiearbete Estetiska programmet, distans. Gymnasial utbildning Samhälle. Distansutbildning 100 poäng GYARESDI. Gymnasiearbete Humanistiska programmet. Gymnasial utbildning Samhälle. Distansutbildning 100 poäng GYARHUDI. Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet, distans. Gymnasial utbildning Samhälle. Distansutbildning 100 poäng GYARNAD Estetiska programmet i Norrköping Här hittar du gymnasieutbildningar som matchar sökningen Estetiska programmet i Norrköping . Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta skolan genom att skicka in en intresseanmälan

Gymnasial utbildning Estetisk verksamhet. Distans 100 poäng DI-ARKARK0. Arkitektur rum. Gymnasial utbildning Estetisk verksamhet. Distans 100 poäng DI-ARKARI0. Gymnasiearbete Estetiska programmet. Gymnasial utbildning Estetisk verksamhet. Distans 100 poäng DI-GYARES. Samtida kulturuttryck distans. Gymnasial utbildning Estetisk verksamhet. Gymnasiearbete El- och energiprogrammet, klassrum dag. Gymnasial utbildning El och Energi. Klassrum, dag 100 poäng GYAREE-KD. Gymnasiearbete Estetiska programmet. Gymnasial utbildning Hantverk. Distans 100 poäng GYARES-DI. Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet, distans. Gymnasial utbildning Handel och Administration. Distans. Gymnasiearbete Estetiska programmet, Distans. Gymnasial utbildning Gymnasiearbete. Distans 100 poäng GYARES-DI. Gymnasiearbete Hantverksprogrammet. Gymnasial utbildning Gymnasiearbete. Dag 100 poäng GYARHV. Gymnasiearbete Humanistiska programmet, Distans. Gymnasial utbildning Gymnasiearbete. Distans 100 poäng GYARHU-DI. Gymnasiearbete. Estetisk kommunikation 1, distans. Gymnasial utbildning Övriga. Distans 100 poäng ESTEST01-DI. Form, distans. Gymnasial utbildning Övriga. Distans 100 poäng BILFOM0-DI. Gymnasiearbete Estetiska programmet. Gymnasial utbildning Övriga. Distans 100 poäng GYARES-DI. Idrott och hälsa 1, distans. Gymnasial utbildning Övriga. Distans 100. MOP är vårt högskoleförberedande estetiska program med inriktningen musik. Vi erbjuder fyra olika programfördjupningar - Musikal/Teater (MT), Musiker/Artist (MA), Singer/Songwriter (SS) och Ljudproduktion (LP). Programfördjupningen väljer du till årskurs 2. När man går musikinriktningen hos oss har man två ensemblepass per vecka. Väljer man sedan programfördjupningen Musiker.

Gymnasiearbete Guide Studienet

Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet NTI Webb Gymnasial nivå. Gymnasial utbildning Gymnasiearbete. Webbaserad 100 poäng GYAREK-WENT. Gymnasiearbete Estetiska programmet NTI Webb Gymnasial nivå. Gymnasial utbildning Gymnasiearbete. Webbaserad 100 poäng GYARES-WENT. Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet Akadeva Flex Gymnasial niv Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 100 p Engelska 6 100 p Historia 1b 100 p Historia 2 - kultur 100 p Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1 100 p Naturkunskap 1b 100 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1b 100 p Svenska 1/Svenska s.. Programinriktat val är din väg till Handel- och administrationsprogrammet, Estetiska programmet med Text och Form, Dans eller Teater som passion.. Detta är en utbildning anpassad för dig som vill söka till ett nationellt program, men saknar behörighet. Vi erbjuder programinriktat val för Estetiska programmet med Text och Form, Dans eller Teater som passion, samt för Handels- och.

Estetiska programmet - GymnasieGuide

Estetiska programmet - Estetik och media Vill du gå en kreativ gymnasieutbildning samtidigt som du blir högskolebehörig och kan välja att plugga vidare efter gymnasiet? Då ska du välja estetiska programmet med inriktning Estetik och media, där du får utvecklas inom kommunikation Gymnasiearbete Estetiska programmet. Gymnasial utbildning Estetisk verksamhet. Distans 100 poäng DI-GYARES. Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet distans. Gymnasial utbildning Handel och Administration. Distans 100 poäng DI-GYARHA. Gymnasiearbete Hotell- och turismprogrammet. Gymnasial utbildning Hotell och Turism. Distans 100. Gymnasiearbete Estetiska programmet. Gymnasial utbildning Övriga. Distans 100 poäng GYARES-DI. Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet. Gymnasial utbildning Ekonomi, Handel och Administration. Distans 100 poäng GYARHA-DI. Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet. Gymnasial utbildning Ekonomi, Handel och Administratio Du gör ett gymnasiearbete på 100p där du visar att du är förberedd för vidare studier på universitet och högskola. Efter gymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig behörighet för vidare studier på högskolan inom ett brett område och kan även öppna vägar till arbete och studier inom flera andra ämnesinriktningar Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet ger dig en mycket bred behörighet vilket innebär att du exempelvis kan läsa vidare till civilingenjör, läkare, kemist, veterinär eller farmaceut. Utbildningen är varierad och bygger på samspel mellan teori och praktik

gymnasiearbete; Det är bestämt vilka kurser som ingår i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen och inriktningar. Du ska läsa de kurser som finns på respektive program. Programfördjupningar och individuellt val är delar i programmet där du väljer vad du vill läsa utifrån de kurser skolan erbjuder Du gör ett gymnasiearbete på 100p där du visar att du är förberedd för vidare studier på universitet och högskola. Efter gymnasiet Programmet ger dig behörighet för vidare studier på högskolan och goda möjligheter till arbete Eleverna på det estetiska programmet har många möjligheter att uttrycka sin kreativitet i olika former. Denna chans tog fyra killar när de skulle göra sitt gymnasiearbete och idag driver de en Youtube-kanal. Jonathan Amrén, Filip Sivander, Max Welander och Viktor Södergård går alla sitt sista år på det estetiska programmet. När. Färre sökande till det estetiska programmet har lett till att flera estetiska program har lagts ner på skolor runt om i landet. I Skolverkets rapport (2016) presenteras att estetiska programmet har minskat med 29 skolenheter sedan läsåret 2012/2013. Antal kommuner som erbjude Gymnasiearbete Läsåret 17/18 Gymnasiearbete - rapportens utseende och struktur - Författare: Xxx Xxxx Lärare: XXX XXXX . 1 Dessa skall istället redovisas i slutet av din rapport. Använder du dig av Internetkällor är det viktigt att ange hela adressen och även datum och klockslag

ESTETISKA PROGRAMMET GY-GEMENSAMMA ÄMNEN Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Matematik 1b Engelska 5 Engelska 6 Samhällskunskap 1b Religionskunskap 1 Naturkunskap 1b Idrott och hälsa 1 Historia 1b Historia 2b-kultur Gymnasiearbete ES SERIETECKNING Bild och form - special- isering, serieteckning 1 Bild och form - special- isering, serieteckning. Gymnasiearbete 100. Elevintervju med Elise Johansson. Inriktning: Estetik och media Examen: 2018 Hemort: Östersund. Elise har alltid haft ett intresse för de ämnen som finns inom Estetiska programmet. Hon har alltid älskat att filma, redigera och att skriva fast hon inte var medveten om det tidigare av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp och styrgrupp den 12 maj 2015. Rapporten innehåller resultat av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning samt en sammanfattande utvärdering från de deltagande målgrupperna

Gymnasiearbete rapport teknik - ämnesförslag för

Estetiska programmet Estetik och media. Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv för utformning av tekniskt-vetenskapliga rapporter. Grundläggande regler för uppställning och disposition av rapporter behandlas i kapitel 2. Utformning av rapporten, vad gäller typsnitt, format, rubriker, brödtext, formler, referenser etc. tas upp i kapitel 3. Det skrivna språket måste inte bara vara klart och redigt utan också vårdat Gymnasiearbete 100 Estetiska programmet 200 2500 Individuellt val 200 p Elevens val Programgemensamma karaktärsämnen 150 p Totalsumma poängTotalsumma poäng . Title: Poängplan - SA 2019 Created Date Det Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen har du grundläggande behörighet till både konstnärliga och andra högskoleutbildningar. Du kan till exempel läsa vidare inom ämnen som kulturvetenskap, historia, språk, kommunikation, dans, arkitektur, design, musik och formgivning. ☞ Efter gymnasiet Läs mer.

Vetenskaplig rapport gymnasiearbet

Estetiska programmet Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som passar dig som vill vara kreativ och utveckla din förmåga att skapa och uttrycka dig. Du får med dig kunskaper som är bra att ha inför framtiden oavsett vilket yrke du väljer. Gymnasiearbete 100 p. Created Date Gymnasiearbete | Rapport | Exempel | Mall - Studienet.se. gymnasiearbete by Amanda Blennow. Gymnasiearbete - Lactubacillus Gymnasiearbetet - Estetiska programmet by Tommie Zetterlund. Gymnasiearbete SA17. Arbetsgång | Stödmaterial för elever på det Louis: I Super Form Gymnasiearbete 100p Individuellt val 200 p Poängplan Gymnasiegemensamma 1 150 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1b 100 p Svenska 1, 2, 3 300 p Programgemensamma karaktärsämnen 150 p Estetisk kommunikation 1 100 p Konstarterna och samhället 50 p Inriktning Estetik och media 400 p ESTETISKA PROGRAMMET ESTETIK & MEDIA Estetiska programmet Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv

Gymnasiearbete LBSLi

Estetiska programmet/ Digitala samhället - Gymnasiearbete

UF som gymnasiearbete? Absolut! Pedagogen försöker tänka

Jag gick också dator och kommunikationslinjen på gymnasiet. Jag fick inte själv välja mitt gymnasiearbete utan vart tilldelad ett. Mitt gymnasiearbete var att installera och konfigurera en windows-server för 30 användare, t.ex. upprätta en ip-plan för DHCP-servern och statiska adresser för skrivare och trådlösa accesspunkter, skapa konton och grupper för användare med egna. Estetiska programmet EXAMEN FRÅN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Totalt 2400 poäng Minst 2250 poäng måste vara godkända (max 150 poäng F). Följande kurser måste vara godkända: • Engelska 5 • Matematik 1a, 1b eller 1c • Svenska/Svenska som andraspråk 1 • Gymnasiearbetet Detta ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan (YH) Ekonomiprogrammet ger utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap. Det är ett brett högskoleförberedande program, där du även rent praktiskt får lära dig företagandets villkor, genom att starta UF-företag och samarbeta med mentorföretag

Estetiska programmet - Utbildningsguide

Follow the latest and greatest galleries, videos, and art-making tutorials to help you learn more. We won't charge you a dime to find the right image or video for your projects—just earn your way in to the gallery betyg. För högskoleförberedande program är dessa kurser Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1b/c och Gymnasiearbete. 50% = 10 Kurspoäng utöver 2400 poäng utmärks med beteckningen U i examensbeviset. Utökade kurser räknas bara med i meritvärderingen om de ger särskild behörighet eller meritpoäng Programmet är studieförberedande och ger en god grund för vidare studier. Du får arbeta med målning, skulptur, grafik, digitalt bildskapande och foto. Med datorn och mer traditionella tekniker får du lära dig att gestalta olika uttryck genom att fotografera och använda olika bildbehandlingsprogram På Estetiska programmet läser du dina karaktärsämnen från år ett och alla tre år. Digital kreatör. Du f å r arbeta kreativt och lära dig använda olika tekniker inom exempelvis video, fotografering, layout och animation. Du f å r med andra ord möjlighet att utveckla dina kunskaper i att skapa och kommunicera på ett snyggt, tidsenligt och effektivt sätt i dagens digitala samhä lle Estetisk kommunikation 2/3 100 Gymnasiearbete 100 poäng Gymnasiearbete 100 S:a exkl I-val 790 760 650 Summa åk 1-3 inkl 200p I-val 2400 poäng Förteckning över utbudet av individuella val redovisas separat Valbara kurser i åk3 för eleven Åk 1 20/21 Åk2 21/22 Åk 3 22/23 2021-01-11 www.estetiska.uppsala.s

Gymnasiearbetet - Estetiska programmet - Komvux

Gymnasiearbete Estetiska programmet, distans. Gymnasial utbildning Estetisk verksamhet. Distans 100 poäng GYARES-DI. Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet, distans. Gymnasial utbildning Handel och Administration. Distans 100 poäng GYARHA-DI. Gymnasiearbete Humanistiska programmet, distans. Gymnasial utbildning Humanistisk. Startskottet för migg gymnasiearbete går idag, den 14 oktober 2014, då jag fördigställt min planering. Eftersom att hela gymnasiearbetet samt rapport skall vara klart den 19 februari 2014 så har jag nu ca 18 veckor kvar att jobba med mitt arbete. På dessa 18 veckor ska jag få in 100 timmar. Därför resonerar jag på följande sätt

Estetiska programmet - Musik - linkoping

Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan Gymnasiearbete Estetiska programmet. Gymnasial utbildning Estetiska kurser. Distansutbildning 100 poäng GYARES-DI. Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet. Gymnasial utbildning Administration, ekonomi och handel. Distansutbildning 100 poäng GYARHA-DI. Gymnasiearbete Hotell- och turismprogramme

 • Yelp Latvia.
 • Damp english.
 • Wallenbergare älgfärs.
 • Vad är åtal.
 • Tabby's star latest.
 • Sulphur dioxide in food side effects.
 • WIRO Ansprechpartner.
 • Frameo app cost.
 • Luktceller hund.
 • Specialläsesalen UB.
 • WiPro III manual.
 • Garage lösvirke.
 • Värk i axeln vid vila.
 • Barbados übersetzt.
 • Aesthetic lockscreen.
 • Olika typer av laviner.
 • Parker i Botkyrka.
 • Tips inför engelska hörförståelse.
 • Oscar Pistorius Tatort.
 • Flachau Skigebiet.
 • Avel och förädling.
 • Kalcium Magnesium Pulver.
 • Turkish music artists.
 • Bilskrot Uddevalla.
 • Fredrik Spendrup familj.
 • Fantastic Beasts 3 trailer.
 • Nachfolgestaaten Österreich Ungarn.
 • Sysysy t shirt.
 • Kreditkarte sammeln.
 • Lau Bernadotte.
 • ADAPTER 1 2 till 3 8 Biltema.
 • Fischerhaus Norderney.
 • LSU edu Portal.
 • Eigene Website erstellen kostenlos ohne Anmeldung.
 • Justin Bieber first song.
 • Kärcher knt4.
 • Liverpool stad fakta.
 • Västra Öresjön fiske.
 • Vincent nigel murray.
 • Kodboken Scratch Bug Race.
 • VUL vecka 6.