Home

Landsting tandvård

Socialstyrelsens blankett som utgör underlag för tandvårdskort vid F-tandvård. Begäran om förhandsbedömning Blanketten används vid regionens tandvårdsstöd för vuxna. Anvisningar för ifyllande av blanketten. Ersättningslistor. Här finns Region Sörmlands ersättningslistor som gäller från och med 15 januari 2021 Folktandvården Stockholm välkomnar dig, ung eller gammal, var du än bor eller kommer ifrån. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre tandhälsa Övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland: Avtal och riktlinjer för den fria tandvården till barn, ungdomar och unga vuxna, regler och ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd, Regio, utoml..

Regionens tandvårdsstöd - Samverkanswebbe

 1. Hitta till tandvården på 1177 Vårdguiden På 1177.se finns öppettider, telefonnummer och e-tjänster till folktandvården och några av de privata tandvårdsklinikerna i Västerbotten. Besök 1177.se/tander om du vill du veta vad tandvård kostar eller vilket eknomiskt stöd som finns
 2. Alla behandlare med patienter från Västra Götaland inom Särskilt tandvårdsstöd måste vara registrerade hos Enhet Tandvård. Blankett: Behandlare hos privat vårdgivare ska registreras inom NFS-tandvård Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Tandvårdssamordning
 3. ska smittspridningen
 4. Tandvård i sådana situationer innebär att avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Det är bara den tandvård som har samband med sjukdomen eller sjukdomsbehandlingen som ingår. Övrig tandvård får du betala själv. Prövning av rätten till tandvårde
Karin vill göra skillnad på jobbet | SvetfDigital röntgen tandvård, 2D 3D röntgen, sensorhållare

Folktandvården Stockhol

Tandvård som landstinget självt bedriver benämns folktandvård. Ett landsting får sluta avtal med någon annan att utföra de uppgifter som landstinget och folktandvården ansvarar för. Med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård ska landstingen planera tandvården Om du har behandlats inom Folktandvården eller landstingsfinansierad tandvård. Om du inte är nöjd med en mottagning inom Folktandvården eller tandvård som finansieras av landstinget, till exempel barntandvård hos en privat tandläkarmottagning, kan du kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region

Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det innebär att varje tandläkare och tandhygienist kan ta vilket pris de vill för den tandvård de utför. Referenspriserna gör det lättare för dig som patient att jämföra priser på tandvård Du som är folkbokförd i Sverige har rätt att få tandvård utan kostnad till och med den sista december det år du fyller 23 Landstinget ansvarar för det särskilda tandvårdsstödet som för närvarande består av tre delar vilka administreras av Beställarenheten för tandvård

Tandvård. Folktandvården i Blekinge erbjuder allmäntandvård och specialisttandvård. På 1177.se hittar du information om våra mottagningar och fakta och råd om tandvård. Folktandvården i Blekinge har elva mottagningar för allmäntandvård runtom i länet Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. De har också rätt att välja tandläkare för allmäntandvården. De barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val, kallas av den vårdgivare som har områdesansvar. Allmäntandvård. Barn får sin första kallelse till tandvården det år de fyller. Tandvård för alla. Din lokala tandläkare för alla dina tandvårdsbehov . Behöver du akut tandvård, någon form av behandling eller komma i kontakt med din närmaste klinik, klicka dig vidare nedan Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid. Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning. Fritt val av tandläkare inom allmäntandvården för barn och ungdomar i åldern 3-23 år. Sidan publicerad 2016-06-01 13.58. Sidan senast ändrad 2021-03-30 14.30

Om du väljer planerad tandvård utomlands. Du kan begära ersättning i efterhand från Försäkringskassan om du får tandvård i ett annat land inom EU eller i Island, Norge och Liechtenstein. Då gäller samma regler som för tandvård i Sverige om att du skulle ha varit berättigad till vård i Sverige Den som vill komma i fråga för uppsökande tandvård måste ha ett kort. Det utfärdas och distribueras av Region Västmanland när kommunens biståndshandläggare, LSS-handläggare, enhetschef eller i vissa fall sjuksköterska har bedömt omfattningen av vård- och omsorgsbehovet På Folktandvården i Region Jönköpings län arbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor på 26 allmäntandvårdskliniker spridda på 22 orter i länet. Vi erbjuder också specialisttandvård. Här har vi samlat kontaktuppgifter till alla folktandvårdskliniker i Jönköpings län så att du kan boka tid, ändra tid eller avboka din tid på ett smidigt sätt Tandvård 2021-04-16 Smittskyddsläkare: Nya rekommendationer bör vänta i Västernorrland - smittspridningen för hög för större socialt umgänge Region Västernorrland hade förra veckan den högsta smittspridningen i Sverige Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget. I vissa kommuner finns också frivilliga organisationer som hjälper till med ekonomisk bistånd då man inte har råd med tandvård

Tandvård - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregione

landsting/Tandvård Västerbottens läns landsting/Sjukhusvård Utgåva nr 1 Giltigt fro.m: 1900-01-01 - Tills vidare Uppföljning : 2019-01-26 Styrande dokument Riktlinjer Dokumentnr: 269374 Dokumentansvarig: Ann-Christin Sundberg Upprättat av: Hans Flodin Kontakt - e-post: Hans.Flodin@vll.se Sidan 2 av 6 Tandvården återupptar inställd verksamhet Nu kan vi börja ta emot patienter för behandling igen, läs mer här Bedömning av tandvård inom grupperna F, N och S är en del av arbetsuppgifterna och innefattar besvara, besluta om och med ansvariga tandläkare diskutera förhandsbedömningar. Likaså ingår att se till att samarbete sker mellan tandvård, kommun och landsting gällande uppsökande tandvård och nödvändig tandvård Region Dalarna erbjuder tre former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Stöden kallas N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård Tandvård som ett led i vissa sjukdomsbehandlingar. Stödet är avsett för vuxna personer som är folkbokförda i länet. Det finansieras via det generella statsbidraget till Region Värmland. Stödet innebär att personen betalar besöksavgift som i hälso- och sjukvården

För att kunna få uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård krävs ett intyg som visar att man tillhör personkretsen. Det är särskilt utsedda intygsutfärdare i kommunerna och inom regionen som gör bedömningen vilka personer som ska tillhöra personkretsen. Region Östergötland utfärdar tandvårdskort efter intyg Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar Region Stockholm ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv Region Jönköpings läns webbplats med generell information om regionen, rekrytering, politik, invånardialog och information om regionens utbud och verksamheter Tandvård för alla. Din lokala tandläkare för alla dina tandvårdsbehov . Behöver du akut tandvård, någon form av behandling eller komma i kontakt med din närmaste klinik, klicka dig vidare nedan

Tandvård - regionvasterbotten

 1. Tandvård till patienter som är i behov av särskilt omhändertagande av exempelvis medicinska skäl. Remiss och konsultation. Det behövs remiss för undersökning och behandling på våra specialistkliniker. Vi tar emot remisser från såväl tandvård som övrig hälso- och sjukvård, både offentlig och privat
 2. För att en vårdgivare ska få bedriva tandvård inom vårdval för allmän tandvård för barn och unga vuxna 0-23 år i Skåne, krävs att Region Skåne godkänt verksamheten. Genom avtal förbinder sig ackrediterade vårdgivare att aktivt verka för att berörda barn och unga vuxna får tandvård av god standard i enlighet med tandvårdslagen
 3. Tandvård. Skriv ut Lyssna. Du väljer själv vilken tandläkare eller tandhygienist du ska gå till. Du kan gå till en av Folktandvårdens kliniker eller en privat tandvårdsklinik
 4. I vissa fall ingår tandvård som en del av en annan verksamhet. Vid avgränsning kan tandvård definieras som den verksamhet som utförs av legitimerad tandläkare eller tandhygienist eller som i övrigt utförs under någon av dessas ansvar. Detta gäller även tandvård som utförs av annan personalkategori på uppdrag av landstinget
 5. istrativ rutin Sida: 4(49) 2020-01-23 Allmänt om Regionens tandvårdsstöd Från och med den 1 januari 1999, med tillägg 1 januari 2013, skall viss tandvård
 6. enhet.tandvard@skane.se N Region Halland Beställarenheten för tandvård 035-13 48 45 Region Halland Box 517 301 80 Halmstad regionen@regionhalland.se O Västra Götalandsregionen Enhet tandvård 010-441 00 00 vx Regionens hus 010-441 27 04 405 44 Göteborg koncernkontoret.tandvard@vgregion.se S Landstinget i Värmland Landstingshuset 054-61 40 1

Nödvändig tandvård innebär att du får tandvård i syfte att behandla smärta och obehag i munnen, säkerställa din tuggförmåga och godtagbar estetik. När du besöker tandvården betalar du endast besöksavgift, frikort för hälso- sjukvård gäller och är du äldre än 85 år är besöket kostnadsfritt Tandvård. För kontaktuppgifter till kliniker och tandläkare se 1177 Vårdguiden. Uppdaterad 2019-11-07. Region Gävleborg. Regionkontoret 801 88 Gävle, rg@regiongavleborg.se växel 026-15 40 00. Följ oss i sociala medier. Facebook . Instagram. LinkedIn. Mer om oss i sociala medier. Genvägar • Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F). • Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S). • Uppsökande munhälsobedömning (U). Administrera tandvård. För att administrera tandvård (till exempel utfärda tandvårdsintyg eller förhandsbedöma tandvård), i Symfoni via it-system Regionstab Samordning Hälso och sjukvård Tandvård Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress: Strömgatan 13 Kalmar. Kontakta oss via mail i första hand och be oss vid behov ringa upp. Medarbetare inom Tandvården: Camilla Olsson Ekonom/handläggare (Det särskilda tandvårdsstödet för vuxna) Telefon 0480-841 8

Särskilt tandvårdsstöd - NFS - Vårdgivarwebben Västra

 1. Region Halland arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och främja en hållbar utveckling i regionen. Vår vision är att göra Halland till den bästa livsplatsen
 2. Tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. Läs mer. Utbildningsmaterial regionens tandvårdsstöd. Regionens tandvårdsstöd del 1-4 . Nya patientavgifter från och med 1 april 2020-03-18 10:55:00. Från och med 1 april 2020 så gäller nya patientavgifter
 3. Folktandvården Sörmland välkomnar dig, ung eller gammal, var du än bor eller kommer ifrån. Vi har tandläkare och tandvård för hela familjen. Från vanlig tandvård till specialisttandvård. Vårt motto är det självklara valet och vi lägger stor vikt vid förebyggande behandling och vi vill gärna hjälpa dig innan det händer något
 4. Inledande bestämmelse. 1 § Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Mål för tandvården. 2 § Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Krav på tandvården. 3 § Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård
 5. Tandvård; Folktandvården; Välkommen till Folktandvården i Jämtland Härjedalen. Vi tar hand om dina tänder och din munhälsa från tidig ålder och så länge du vill. Hos oss får du förebyggande råd, möjlighet att abonnera på frisktandvård samt specialisttandvård
 6. istration av tandvård för barn och unga, samt vuxentandvård som finansieras av Region Västmanland. Systemet uppfyller kraven enligt GDPR. Via systemet kan vårdgivare inom tandvården skicka förhandsbedömningar elektroniskt till Tandvårdsenheten, lista barnpatienter, registrera vårdrapporter och fakturera
 7. Löf - patientförsäkring för alla. Skadad i samband med sjuk- eller tandvård? Du kan ha rätt till ekonomisk ersättning

Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård) Käkkirurgi: Skriv utInformationsansvarig: Joakim Sundelin, senast uppdaterad 7 december 2020. Tandvårdsenheten Region Östergötland 581 91 Linköping 010-103 73 2 Välkommen till trygga tandläkare och tandhygienister på 25 kliniker i Uppsala län. Tandvård för hela familjens tänder. Frisktandvård och akuttandvård Landstingets tandvårdsstöd Stockholm Tandläkarcenter har avtal med landstinget i Stockholms län och N-, S- och F-tandvård kan utföras på kliniken. För N-, S- och F-tandvård betalar patienten samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård, det vill säga med högst 1 100 kronor under en tolvmånadersperiod. Besöksavgiften räknas in i patientens högkostnadsskydd. Den som är [ Kommuner och landsting fungerar till stor del på samma sätt, men de har hand om olika områden och ansvarar för olika saker. Kommunerna är betydligt fler, men därmed också betydligt mindre till storleken. Det finns 20 landsting i Sverige och 290 kommuner. Varje län har ett eget landsting, förutom Gotland som endast har en kommun

Tandvård. Landstinget ska verka för en god tandhälsa och har ansvar för att länets invånare erbjuds en bra tandvård. Tandvården kan utföras av såväl landstingets egen tandvård, folktandvården, som av privata tandläkare. Sidan uppdaterad: 2019-04-0 Vi erbjuder tandvård i nära samarbete med Tandläkarförbundet, Försäkringskassan, Västmanlands landsting, Tandvård- och Läkemedelsverket och Socialstyrelsen 021-41 83 20 info@vasterastandklinik.s

Patientinformation - Drakenbergskliniken

Ett av landstingen som blev region under nyårsdagen är Värmland. - Förändringen blir att vi får ett mycket större och bredare uppdrag, tidigare har vi haft ansvar för hälso- och sjukvård och tandvård och från och med i dag även ansvar för regionala utvecklingsfrågor och kollektivtrafik, säger Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör, till Sveriges Radio Landstingen skall planera tandvården och erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget. De skall svara för tandvård för barn och ungdomar, specialisttandvård, övrig tandvård för vuxna i den omfattning som de bedömer lämplig och tandvård för särskilda grupper. Detta ställer stora krav på verksamheten och ka Besked om landstingsbetald tandvård 2009-04-06 Arkiv. Vissa patienter kan ha rätt till landstingsbetald tandvård. Men det kan ibland vara svårt att veta vilka. Här är listan över telefonnummer till respektive landsting, dit du kan ringa för att få besked

Välkommen till Folktandvårde

Landsting och regioner ska inte bekosta tolk om inte särskilda skäl föreligger. Tandvård Kostnaderna för tandvård har gjort att många avstår från, eller helt enkelt inte har råd, att ge sina tänder den vård de behöver Det landsting som ansvarar för tandvården ska lämna uppgifter om patienter-nas tandhälsa och utförd tandvård till Socialstyrelsen. Landstinget ska ansvara för att lämna uppgifterna till Socialstyrelsen också när tandvården har utförts av en annan vårdgivare för landstingets räkning

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och

Sjukvård och tandvård Ansvarsfördelning kommun och Region Värmland. Region Värmland och Karlstads kommun har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i Karlstad. Kommunens ansvar. Kommunen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvårds insatser i hemmet landsting . När vårdgivare i annat landsting/region utfört tandvård på patient folkbokförd i Region Skåne önskar vi fakturering enligt följande: • Är ni som vårdgivare ansluten till Tandvårdsfönster i Region Skåne, använd detta vid faktureringen. • Ska ni istället fakturera manuellt, använd i första hand vå Landstinget bedömer att åtgärderna som beskrivits ovan är viktiga men de är inte tillräckliga för att stärka patientens ställning i tandvården för vuxna. Det statliga tandvårdsstödet omfattar tre olik a bidrag. Landstingens ansvar för tandvård till vuxna vilkaomfattar fem olika stödsystem. Stödens oft Sjukvård och tandvård är i första hand landstingets ansvar. Men kommunen har också ansvar för vissa insatser

Ansvarsfördelning kommun och landsting Här beskriver vi kort ansvarsfördelningen mellan Kalix kommun och landstinget när det gäller sjukvård, rehabilitering och tandvård. Landstinget ansvarar som tidigare för läkarinsatser, mottagningsbesök och övriga insatser av specialistfunktioner På landstingets portal 1177 Vårdguiden finns all information om hälsa och vård i länet, både landstingsdriven och privat. Södertälje Sjukhus. Akutmottagningen och förlossningen har öppet dygnet runt. Adress: Rosenborg 6-10 Telefon: 08-550 240 00 (klockan 07:00 - 18:00) E-post: kontakt@sodertaljesjukhus.se. Tandvård Landstinget ansvarar för läkarinsatser. Det finns en utsedd läkarorganisation för varje särskilt boende. Personer med funktionsnedsättning är listade hos valfri husläkare, som har kontinuerlig kontakt med kommunens sjuksköterskor. För övrig sjukvård eller tandvård vänder du dig till din vårdcentral, husläkare eller tandläkare Tandvård, en uppgift för kommun och landsting Privatpraktiserande tandläkare ersatte från 1860-talet smedens gamla metod att dra ut dåliga tänder. Tandläkarinstitutet vid Karolinska institutet i Stockholm startade utbildning 1897 (nya stadgor 1934:226 och 1944:572) Tandvård för barn och ungdomar upp till 19 år är kostnadsfri. BOKA TID. Vi erbjuder tandvård i nära samarbete med Tandläkarförbundet, Försäkringskassan, Västmanlands landsting, Tandvård- och Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. 021-41 83 20. info@vasterastandklinik.se. Vasagatan 20, 1tr, 722 15 Västerå

Sjukvård och tandvård är i första hand landstingets ansvar. Men kommunen har också ansvar för vissa insatser. Hemsjukvård. Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver i ditt eget hem. Du slipper då att åka iväg från ditt hem. Öppenvård Sjukvård och tandvård. Region Värmland och Arvika kommun har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården för dig som bor i Arvika kommun. All hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Ansvarsfördelning kommun och landsting Det finns en överenskommelse mellan Region Skåne och kommunen som innebär att om du behöver sjukvård eller rehabilitering men på grund av fysisk eller psykisk sjukdom eller stora funktionsnedsättningar inte kan ta dig till en vårdcentral, kan du efter bedömning av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller. Tandvård erbjuds av både Folktandvården, som drivs av Region Östergötland, och av privata vårdgivare. I Tandvårdslagen sägs att tandvård ska ges till invånarna efter behov. Tandvårdslagen ger förtur till vissa delar av befolkningen, eftersom landstingen och regionerna ges särskilt ansvar för: Tandvård för barn och ung Tandvård för barn och unga, 3 tom 24 år. Region Gävleborgs särskilda tandvårdsstöd, N, F och S-tandvård; Särskilt tandvårdsbidrag, STB; Som vänder sig speciellt till dig som arbetar inom kommun och omsorg; Från Specialisttandvården - Parod; Kontaktuppgifter till Beställarfunktioner i andra landsting; Taxa - Prislista; Blanketter. Om du är i behov av mobil- och akut tandvård så ring oss direkt på 08-767 08 00 eller till vår växel 08-22 22 22. Mobil tandvård - tandvård där du är. Vi erbjuder professionell mobil tandvård Stockholm på plats av både tandhygienist och tandläkare

Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden Tandvård är gratis till och med december det år du fyller 23. Rent kosmetisk vård, som till exempel tandblekning eller tandreglering av estetiska skäl, får du dock betala själv. Är du patient i Folktandvården har du en klinik där du är listad

Tandvård och tandvårdsstöd Om man har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller problem med att sköta sin munhygien. Vem har rätt till tandvårdsstödet? Det är landstinget eller regionen där man bor som bedömer om man har rät Tandvård. Clinic. Våra öppettider Hitta till oss. Kontakt. Revsundsvägen 16 843 41 Gäll.

Korttidshem - Värmdö kommunAkutvård Dalarna län - VÅRDGUIDEN-Modern Hälso VårdRogaland Tannlegeforening

Tandvården är avgiftsfri för barn och ungdomar till och med det år man fyller 23 år. Fri prissättning råder inom tandvården. Priserna inom folktandvården beslutas av politikerna i respektive landsting medan privattandläkarna sätter sina priser själva Vi på Folktandvården i Gävleborg erbjuder tandvård, behandlingar & undersökningar för hela familjen. Kontakta oss idag för att boka in en tid. Välkommen

Det finns två tandvårdsstöd: det statliga tandvårdsstödet och tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för landsting att, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125), - och sjukvård erbjuda hälsosamt tandvård till vissa utlänningar som vistas inom ett landsting utan att vara bosatta där Nödvändig tandvård innebär att landstinget har att tillse att berörda individers individuella behov av tandvårdsbehandling blir åtgärdad. Individen kan välja valfri tandvårdsutförare. Landstinget ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras såväl inom landstinget som till kommuner och centrala myndigheter Vi på La Romain bedriver Uppsökande Tandvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Våra tandhygienister och tandläkare kan via den mobila tandvården erbjuda behandling efter individuella behov. Mer än bara tandvård La Romain KB bedriver tandvård inom uppsökande verksamhet vuxna. Tandvård kan också delas in i allmäntandvård, tandhälsovård, specialisttandvård och sjukhustandvård. Ett annat perspektiv är att dela in tandvården beroende på hur den finansieras: av patienter, av staten (Försäkringskassan) och/eller av landsting och regioner

Region Kronoberg - Hälsa, vård och tandvår

Startsida - Region Sörmlan

tandvård i sitt landsting. Den som beviljats tandvårdsstöd får ett intyg per post, som regel i form av ett kort. Svenskt Demenscentrum • mars 2013 Det berättigar till två förmåner, som är oberoende av varandra. Munhälsobedömning Reseräkning uppsökande tandvård Subject: Jönköpings landsting Author: Daniel Axelsson Keywords: RJL1016 Description: Version 1, 2014-10-21 Last modified by: IT-centrum Created Date: 1/13/2015 7:03:00 AM Company: Landstinget i Jönköpings län Other titles: Reseräkning uppsökande tandvård Vad kan jag erbjuda dig? Jag har god hand med tandvårdsrädda och har ett specialintresse för kirurgi, protetik och implantat. Min erfarenhet sträcker sig från att ha varit handledare inom kirurgi på Folktandvården till lång erfarenhet inom landsting och privat tandvård med fokus på stora behandlingar och rehabiliterande tandvård Ansvarsfördelning kommun och landsting Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård

Parodonto i Norrbotten prisas av landstingetMind the gap - utmaningen att inte förlora kontakten med

Tandvård - Region Norrbotte

Tandvårdsstöd - Försäkringskassa

Om du inte är nöjd med tandvården - Socialstyrelse

utifrån sina specifika behov. För att underlätta samverkan mellan kommuner och landsting har kommunerna och landstinget i Stockholms län gemensamt tagit fram dessa samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga (skrivs i fortsättningen barn) som är placerade utanför hemmet enligt socialtjänstlagen ( SoL) oc Vuxna med särskilda behov kan i vissa fall få tandvård till samma avgift som hälso- och sjukvård. Det kan vara tandvård i samband med sjukdom eller tandvård om man har stort behov av vård och omsorg i det dagliga livet. Mer information. Landstingets tandvårdsstöd Där ingår landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar

 • Maxi Duna Multy UK.
 • Ojos del Salado andeshandbook.
 • Adagio Albinoni.
 • Carbon Stielkamm.
 • Danfoss Link gulvvarme.
 • Silverado IMDb.
 • Thiabendazol Salbe kaufen.
 • Marillion new album 2020.
 • Star Wars Rebels Season 2.
 • Jonas Karlsson Rasmus på luffen.
 • Ajax rengöringsmedel golv.
 • Ferienwohnungen um Bad Tölz.
 • Justera koppling Sachs.
 • Infiniti Q30 price.
 • Dermatoskopi basaliom.
 • Kan man rullstarta en automat.
 • Kuling Isaberg.
 • Smartline timer manual.
 • H&M mama Joggers.
 • Skriva tentamen.
 • Google Dienste.
 • Business of Fashion Yoox Net a Porter.
 • Den som skrattar förlorar #56.
 • Vintergröna marktäckare.
 • Skriva tentamen.
 • Grus Byggmax.
 • Urbike Fahrrad.
 • Boka tid Kvinnokliniken.
 • Who sang you make me feel 1968.
 • Einwohner Deutschland 2010.
 • Av samma art.
 • Best frontend framework 2020.
 • Crescent Atto test.
 • Dylan Michael Douglas Net worth.
 • Högstadieskolor Linköping.
 • Dotterbolag exempel.
 • Magasin 3 Jaffa.
 • L3 01 93 TU Darmstadt.
 • Mont Blanc bestiga.
 • Grey flugel pill report.
 • Atkins diet vs LCHF.