Home

Rösträtt i Kina

Birgitta Ohlsson har frågat statsministern om han anser att Kina är en diktatur, och om han avser att under sitt besök i Kina ta upp frågor som är kopplade till avsaknaden av yttrandefrihet, mötesfrihet, religionsfrihet, rösträtt och andra grundförutsättningar för ett demokratiskt styresskick. Frågan har överlämnats till mig Nej man kan inte yttra sig om vad man vill i Kina då blir man av med huvet och man har ingen rösträtt alls, Commie-style. Om du inte talar om det legitima Kina, det vill säga Taiwan, där har dom både rösträtt och yttrandefrihet I folkrepubliken Kinas konstitution fastslås de grundläggande rättigheterna för medborgarna, vilka bl.a. innefattar yttrandefrihet, tryckfrihet, rätten till en rättvis rättegång, religionsfrihet, allmän rösträtt och äganderätt. Däremot ger dessa bestämmelser inte något signifikant skydd i praktiken mot åtal av staten. [29 När Kina enades under Kuomintang-regeringen i Nanjing 1928 kunde en nationell kvinnorörelse organisera igen för första gången sedan stängningen av Nüzi canzheng tongmenghui 1913, och kvinnors rösträtt inkluderades slutligen i den nya konstitutionen 1936, även om konstitutionen genomfördes inte förrän 1947. Referense

Ryssland demokrati historia — 1800-talet

Kinas statsskick Svar på skriftlig fråga 2016/17:1647

 1. 1949 kunde kommunistpartiet utropa Folkrepubliken Kina: i stort sett var hela det kinesiska fastlandet under deras kontroll (de passade även på att ockupera Tibet 1951). Bara Taiwan låg utanför deras räckvidd. Folkrepubliken följde den sovjetiska mallen för kommuniststater i så måtto att den var en enpartistat (allmän och lika rösträtt infördes,.
 2. folket. Med Sovjetunionen som förebild och mall började man strukturera Kina. Det infördes relationer med Sovjetunionen. Kommunisterna införde allmän rösträtt och lika rösträtt till alla. Det fanns dock bara ett parti man kunde rösta på och detta var själva kommunistpartiet. Mao satsad
 3. tang 1928 återupptogs en nationell kvinnorörelse, och kvinnlig rösträtt infördes slutligen i 1936 års konstitution, även om denna inte vann laga kraft förrän år 1947
 4. ister. Men det hålls inga fria och rättvisa val under demokratiska former. I själva verket styrs landet sedan 1949 av kommunistpartiet. Dess högsta ledare kontrollerar såväl regeringen som militären.
 5. Allmän rösträtt innebär att varje vuxen medborgare i en stat, eller varje vuxen medborgare i en kommun, har en ovillkorlig rätt att delta i allmänna val inom vederbörande politisk enhet.. Allmän och lika rösträtt innebär att varje medborgare har samma röstvärde, till skillnad från graderad rösträtt.. Den allmänna rösträtten förutsätter i allmänhet viss uppnådd ålder.
 6. kvinnans politiska rösträtt i Galizien, Kina, Polen och Rumänien. Alla de länder, där kvinnorna nu äga politisk rösträtt, de amerikanska staterna inberäknade, skola inbjudas att sända officiella delegerade till kongressen. Från flera olika länder komma nationella föreningar, som sympatisera med de

Hjälp! Fakta om Kina, allmän rösträtt t

 1. Folkrepubliken Kina är sedan 1949 en partidiktatur, där Kinas kommunistiska parti är det styrande partiet. Det finns även andra politiska partier, men de spelar ingen avgörande roll och de verkar helt på kommunistpartiets villkor
 2. Fakta Huvudstad: Peking (Beijing) Statsskick: Folkrepublik Rösträtt: 18 år National dag: 1 oktober Officiellt språk: Mandarin Valuta: Yuan, 1 yuan är ungefär 1 svensk krona Yta: ca 9.6 miljoner km² Invånarantal: 1 300 milj. inv. (2004), Det har även ökat en del sen dess
 3. Kina har en mycket lång och stark konsttradition, vilken på grund av de geografiska betingelserna varit relativt (17 av 117 ord) Kalligrafi. Den kinesiska skriften har i över 2 000 år betraktats som en skön konst. Tecknen är uppbyggda av ett bestämt antal linjer och punkter som skrivs för hand med pensel och tusch på papper eller siden
 4. Folkrörelsernas tid. Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var folkrörelsernas tid. Frikyrkorna, nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen och arbetarrörelsen hämtade sina krafter ur de problem - och de möjligheter - som uppstod när ståndssamhället föll samman. Alkoholproblem, usla arbetsvillkor, dåliga bostäder, kvinnoförtryck och andra samhällsfrågor gick att lösa om folk.

Kina - Wikipedi

 1. Rösträtt. Om du är finsk medborgare och permanent bosatt utomlands har du rösträtt i finländska riksdagsval och presidentval. Du är också röstberättigad i Europaparlamentsvalet i Finland, om du inte har anmält sig till vallängden för Europaparlamentsvalet i det land där du bor. Uppdatera dina adressuppgifte
 2. Och vilka val du har rösträtt i beror på ditt medborgarskap 30 dagar innan valet. Nytt röstkort varje val. När det är val skickar Valmyndigheten ut röstkort. Det skickas till alla som har rösträtt. Röstkortet får du i brevlådan 3 veckor före valet. På röstkortet står ditt namn. På röstkortet står i vilka val du får rösta
 3. Kinas kommunistiska myndigheter säger att de redan har gett Hongkong allmän rösträtt. Men den definition som delgivits av FN:s expertpanel på 18 personer, skiljer sig från Kinas. Konstantine Vardzelashvili, ordförande för FN:s förberedande session, sade att allmän rösträtt betyder både rätten att bli vald och rätten att rösta
 4. Kampen för allmän och lika rösträtt fick en framträdande plats och de såg också fackföreningarna som viktiga för socialismen. Revolutionärerna menade däremot att all kraft skulle inriktas på att ta makten över produktionsmedlen och göra revolution. Kommunisterna tog makten i Kina 1949
 5. Är det för att kapitalism inte rimmar med demokrati i Kina, som jämförelsen är så förbjuden? Men har inte kapitalismen alltid rimmat illa med allmän rösträtt och folkstyre i.

Kinas ettbarnspolitik innebär att varje familj får ha bara ett barn, men det finns många undantag. På landsbygden får man till exempel skaffa två barn om det första är en dotter eller har ett funktionshinder. Familjer som hör till ett minoritetsfolk kan ha upp till fyra barn. Om båda föräldrarna varit enda barnet får de lov att skaffa två egna barn Kvinnlig rösträtt innebär att kvinnor enligt lag tillåts rösta vid myndig ålder. Kvinnlig rösträtt har införts vid vitt skilda tidpunkter världen över: Nya Zeeland införde reformen 1893, och Saudiarabien 2015. Kvinnlig rösträtt. En organisation för kvinnlig rösträtt i USA år 1912 Kina är ett kommunistiskt land, kommunistiska stater brukar inte direkt vara kända för att vara välfungerande demokratier. Kina är alltså inte en demokrati utan den enpartistat. Rättigheterna om yttrande- och åsiktsfrihet samt rösträtt finns inte REFLEKTION Sverige var sent med att införa kvinnlig rösträtt men firar 100-årsminnet desto längre. Det började hösten 2018 och ska sluta en bit in på nästa år 2022. I Sverige liksom på andra håll har rösträttsfrågan hört ihop med fredsrörelsen och många kvinnors engagemang i freds- och utrikespolitik. Dagens arbete som rör kvinnor, fred och [ Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på www.val.se. Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten. Tel: + 46 10 57 57 000 E-mail: valet@val.se. Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket. Tel: + 46 8 564 851 60. E-postformulär för frågor finns på www.skatteverket.se under kontakta oss

Den första vågens feminism är namnet på den första fasen av den organiserade feminismen eller kvinnorörelsen.Kvinnorörelsen som var aktiv i främst Västvärlden under den första vågens feminism fokuserade på genomförandet av formella lagliga rättigheter som kvinnlig rösträtt, rätten till utbildning, rätten att yrkesarbeta, att kontrollera sin egen ekonomi, och kvinnors. Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet. Du behåller automatiskt din rösträtt i 10 år efter att du flyttat utomlands. Därefter behöver du själv anmäla dig till röstlängden vart tionde år Föreningens syfte är att främja och sprida kunskap om Kina och kinesisk historia, kultur och samhällsliv i vid mening - dåtid och nutid Ombud och föreningsstyrelsens ledamöter har rösträtt. Suppleant i styrelsen har rösträtt vid ledamots frånvaro Gick igenom 6 februari 1918. Reformen gav kvinnor över 30, som ägde fast egendom, rösträtt. Det innebar att drygt åtta miljoner kvinnor fick rösträtt. Det var dock inte tal om någon absolut jämställdhet. Män hade vid den här tiden rösträtt från 21 års ålder. Först 1928 infördes likvärdig rösträtt för män och kvinnor

Nüzi canzheng tongmenghui - Nüzi canzheng tongmenghui

Folkrepubliken Kina, 1949- historia12

De kämpade för kvinnors rösträtt, och nu drygt 110 år senare uppmärksammas dagen runt om i världen på olika sätt. Grace Blomquist kommer från Kina och beskriver dagen såhär - In. Kina är ett intressant fall att studera med detta i åtanke. Man behöver inte fundera länge för att inse att ägandet har med överlevnad att göra: vikten av att först äga verktygen för ens födoinhämtning och sedan intensivt skydda ens jaktmarker och produktiva jord Projekt: Allmän rösträtt? Kina i våra samlingar. 23 jun, 2005 i Utställningar av Arne Högström. Utställning i forskarexpeditionen 23 juni 2005 - 10 november 2005. Utställningen visar material med kinesisk anknytning från våra arkiv och samlingar

10 fakta du antagligen inte visste om Nya Zeeland - 10Fakta

 1. Hem » Kina. Sök på sidan. Sök efter: Öppettider. Måndag: Stängt Tisdag: Stängt Onsdag: Stängt Torsdag: Stängt Fredag: Stängt ARAB har stängt för besökare tills annat meddelas. ARAB is closed for visitors until further notice. Följ vårt nyhetsbrev. Projekt: Allmän rösträtt?.
 2. Andra länder kan delta i mötena som observatörer om de får tillåtelse av medlemmarna, men de får ingen rösträtt. Andra stora producenter, t.ex. Ryssland, Mexiko och Kazakhstan, deltar ibland på OPEC-mötet i egenskap av observatörer utan rösträtt för att koordinera produktionsnivåerna
 3. Både demokraterna och de Pekinglojala uppges ha gjort ett gott val. Demokraternass krav på allmän och lika rösträtt har upprört Kina som år 1997 tog över styret i den tidigare brittiska.
 4. Kina har landgräns mot Mongoliet, Ryssland, Nordkorea, Vietnam, Laos, Myanmar, Indien, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, och Kazakstan, och har havsgräns mot Nordkorea, Sydkorea, Japan, Taiwan, Filippinerna, Malaysia, Brunei och Vietnam.. Landet är en socialistisk folkrepublik, som styrs av Kinas kommunistiska parti under ett enpartisystem och utövar.
 5. Oberoende av orsakerna så innebar detta dock att Kina erkände att man i avtalet med Storbritannien gått med på val och val med allmän rösträtt. Massakern på Himmelska fridens torg fick även Storbritannien att göra sitt sista försök att demokratisera kolonin innan överlämnandet
 6. aliseras
 7. Även bolag hade rösträtt. 1907 begränsades de förmögnas och storbolagens röststyrka genom den 40-gradiga skalan, som blev en av måltavlorna i kampen för allmän och lika rösträtt. Den ekonomiska tillväxten gjorde att antalet röstberättigade industriarbetare och vänsteranhängare över penningstrecken ökade i val efter val. En partiell rösträttsreform genomfördes 1907-1909

Svar på fråga 2018/19:862 av Åsa Coenraads (M) Situationen i Hongkong. Åsa Coenraads har frågat mig hur jag avser verka för att Folkrepubliken Kina följer sina åtaganden om att respektera Hongkongs juridiska, ekonomiska och politiska autonomi i enlighet med avtalet mellan Kina och Storbritannien (Sino-British Joint Declaration) I riksdagsvalet våren 2019 kan man också rösta genom brevröstning. För första gången kan röstberättigade finländare som är bosatta utomlands och finländare som är tillfälligt bortresta utomlands.. Som observatör skulle Taiwan inte ha rösträtt, men skulle ändå kunna delta i det praktiska arbetet mot exempelvis smittspridning. Kina lägger in sitt veto mot en sådan lösning. Det är i och för sig ingen nyhet. Därmed har Kina lyckats begränsa journalisters möjligheter att verka i en av Europas demokratier

Foto: Kin Cheung/AP/TT Torsdagen den 21 maj meddelade Kina att ett förslag till nationell säkerhetslag i Hongkong skulle diskuteras vid den kinesiska folkkongressen som inleddes dagen därpå. Detaljerna i lagförslaget är inte helt klara men enligt medierapporter kommer alla självständighetssträvanden att förbjudas liksom utländsk infiltration och terrorism Ingen allmän och lika rösträtt Propaganda, Ingen åsiktsfrihet, yttrandefrihet eller religionsfrihet Censur Envåldshärskare, diktator, kung etc Makten är koncentrerar till en person Ingen rättsäkerhet, den som har makten är ex. enbarnspolitik i Kina Bolaget har nyligen utbytt ägarandelar med kinesiska Tencent music, som kan bli en strategiskt viktig allierad i Kina, Inte den traditionella vägen med aktier med olika rösträtt, som har blivit så populär bland teknikutvecklingsbolagen, utan genom särskilda certifikat Rösträtt: 19 september, 1921: Många kvinnor i Linköping utnyttjade på söndagen möjligheten att för första gången rösta i ett val till riksdagens andra kammare. En sjuk kvinna lät sig bäras in på bår i Gamla läroverkets vallokal för att fullgöra sin plikt Det var första gången som alla svenskar, oavsett kön eller inkomst, hade rätt att rösta fram ledamöterna i. Det är viktigt att vi fortsätter med påtryckningarna på Kina för att arbeta för allmän rösträtt i Hongkong. It is important that we maintain pressure on China to work towards universal suffrage in Hong Kong. Europarl8. Detta kommer att ha stort inflytande på stadens framsteg mot att införa allmän rösträtt

Nüzi chanzheng tongmenghui - Wikipedi

Hongkongs ledare Carrie Lam fortsätter stödja det nya lagförlaget som ska göra det lättare att lämna ut misstänkta brottslingar till Kina. I Sverige ska. #11. kina är en kommunistdiktatur vilket betyder en massa akademiker i ledningen. det finns massor med koncentrationsläger där arbetstiden är 15 timmar dygnet. massor med avrättningar (offentliga). de 150 högsta cheferna har en röd telefon-när det ringer är det politbyrån. minns när man inte fick köpa apelsiner från sydafrika och nu ligger vi platta för den värsta diktaturen som. Detta är min förhandsartikel inför det så kallade valet i Hongkong, publicerad 24 mars i KinaNytt (Sweden-China Trade Council). Analys av GÖRAN LEIJONHUFVUD Kina försvarar inblandning På söndag väljer Hongkong ny regeringschef. Eller nej, det är inget allmänt val, på söndag utser en begränsad skara handplockade Hongkongbor ny ledare i sedvanlig ordning

Kina - Politiskt system Utrikespolitiska institute

Multiinstrumentalisten Anders Larsson är en av landets mest meriterade folksångare och har med sin musik fått turnera i hela världen, från Kina i öst till USA i väst. Han har som folkmusiker varit aktiv i många genreöverskridande samarbeten, från electronica till punk och improvisationsmusik. Barnkultur är Anders hemmaplan AKTIEÄGARNA I DIVIDEND SWEDEN AB KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 18 MAJ 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR 7 Strindberg, hinnan och kvinnofrågan. Av C. J. Engström. I. Strindbergs segrar över kvinnan äro Hinn upp Kina! Så löd inskriptionen på den flagga, som bars av Rev. Anna Shaw i den stora rösträttsprocessionen i New York den 4 maj I den maffiga anto Rösträttens århundrade (Makadam, 2018, red. Ulrika Holgersson och Lena Wägnerud) skildras kampen för lika rösträtt. Först på tur stod männen. Verner von Heidenstams klassiska Medborgarsång, publicerad i Svenska Dagbladet 1899, inspirerade till strid Hongkong blev en viktig försvarspost och handelsstation i det brittiska imperiet. År 1899 slöts ett avtal med Kina där Hongkong hyrdes av britterna under 99 år. Under andra världskriget ockuperades Hongkong av Japan. År 1984 slöts ett avtal mellan Kina och Storbritannien om ett överlämnande till Kina 1997

Allmän rösträtt - Wikipedi

Österrike har infört rösträtt för 16 åringar redan 2007. De norska erfarenheterna av sänkt rösträttsålder för kommunala val till 16 år sedan 2011 visar att valdeltagandet var större bland 16- och 17-åringar än bland de 18- och 19-åringar som var förstagångsväljare Kommunism är en uppsättning politiska idéer som förknippas med den tyska författaren och filosofen Karl Marx (1818-1883) och som har utvecklats av andra, däribland Vladimir Lenin (1870-1924), rysk politiker och revolutionär.. Kommunisternas drömsamhälle (utopi) är ett klasslöst samhälle där all egendom ägs gemensamt och fördelas åt var och en efter behov, och där staten inte. Familj och medborgarskap. Om du är finsk medborgare och bosatt utomlands ska du komma ihåg att meddela om dina uppgifter förändras. Du får till exempel meddelande om rösträtt endast om din adress är rätt i befolkningsregistret Debattinlägg: Omvärlden bör göra det klart för Kina att folkrätten bör respekteras i Hongkong. kräver dock att valet av chefsminister ska ske genom allmän rösträtt

Från 900-talet förändrades Kina i några väsentliga avseenden. En vikitg förändring var den ökande betydelsen - politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt - för södra Kina, dvs för Kina runt Långa floden (Yangtze) och söder därom.Före Song-dynastin var södra Kina av sekundär betydelse i jämförelse med det gamla kärnområdet runt Gula floden i norr det om rösträtt och egendomsrätt, men allteftersom en rättighet har vunnits har strävandena fortsatt efter andra. I andra delar av världen har detta tänkande ännu inte slagit rot, utan på många platser behandlas kvinnor som ägodelar som kan giftas bort mot sin vilja och som saknar grundläggande rättigheter. Orättvisorn Många kelderash-romer var svenska medborgare eftersom alla som föddes i Sverige sedan 1900-talets början automatiskt blev det. För dem som var medborgare var det teoretiskt möjligt att rösta. Det fanns inte några antiromska lagar som hindrade dem och de fick rösträtt som alla andra när rösträtten blev allmän och lika Demokratiutredningen kommer att föreslå sänkt rösträtt i kommunval. Beskedet har under tisdagen välkomnats av demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) - som finns bland vinnarna för en sådan reform, menar statsvetaren Henrik Oscarsson. Han pekar ut Fi, MP, V och SD som vinnare för en sänkt rösträttsålder Med Kina som förebild utvecklades bl a boktryckarkonsten. På 1200-talet invaderades halvön av mongoler som dominerade fram till början av 1300-talet, då Koryo-dynastin återtog makten. Efter attacker från kinesiska arméer och maktkamp vid hovet grep generalen Yi Song-gye makten 1392

3:2 (Rösträtt för Kvinnor / II Årg

Hon hoppas kunna förena sig med Hongkongs invånare på en väg med verkligt sikte på allmän rösträtt. Vårt dokument anger tydligt de viktiga principerna för genomförandet av allmän rösträtt, det vill säga att alla valsystem ska vara allmänna och jämlika, och det borde inte finnas några orimliga begränsningar i rätten att välja och bli vald Tre kvinnor som kämpade för kvinnlig rösträtt. Från vänster: Elin Wägner (1882 -1949) författare, journalist, ledamot av Svenska Akademien från 1944 Från utställningen vid Chiang Kai-sheks minneshall i Taipei. I december förra året antog parlamentet i Taiwan en lag som ska reglera hur landet ska göra upp med sitt mörka förflutna. I klartext handlar det om de övergrepp som skedde under det nationalistiska Kuomintang-partiets diktatur. Men frågan är inte alldeles enkel. Jag återkommer till det. Fortsätt läsa Taiwan och den.

Hur Kina styrs - Folkbildningsnäte

Kontrollera 'allmän rösträtt' översättningar till nederländska. Titta igenom exempel på allmän rösträtt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Kontrollera 'allmän rösträtt' översättningar till danska. Titta igenom exempel på allmän rösträtt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

I det autonoma Hongkong anklagas Kina för att samarbeta med den kinesiska maffian, de så kallade triaderna. Hongkongs polis misstänks också låta triaderna använda våld för att avskräcka. Tusentals demonstranter drabbade samman med polis i Hongkong när de protesterade mot Beijings ökade kontroll av staden. Minst 29 personer har skadats och 61 gripits sedan fredagsnatten, uppger.

Kontrollera 'allmän rösträtt' översättningar till franska. Titta igenom exempel på allmän rösträtt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Den 14 april 2019 är det riksdagsval i Finland. Du kan förhandsrösta i valet i Kina 3-6 april 2019 Det som jag hade som krav för en demokrati var följande: Folkstyre. Insyn. Rösträtt. Yttrandefrihet. Legitimitet Hurvida Nordkorea uppfyller kraven går att se på olika sätt, antingen litar man på vad regimen i Nordkorea säger och i så fall uppfyller de i princip alla kraven, och är dessutom en riktigt trevligt land att leva i där folket bestämmer och är enormt nöjda med både. Check 'allmän rösträtt' translations into English. Look through examples of allmän rösträtt translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning

Bokhistoriska Sällskapet » Våra AktiviteterLedare | AftonbladetVi bor i Kina: Haere mai Aotearoa! Välkommen till Det
 • Philosophie Arbeitsbereiche.
 • Massimo Dutti återförsäljare.
 • Lunula laser effekt.
 • Fachkraft für Kurier , Express und Postdienstleistungen aufstiegsmöglichkeiten.
 • CASETiFY.
 • Take a professional picture.
 • Spökes Koblenz öffnungszeiten.
 • Flughafen Kassel Flugplan.
 • Moringa Stecklinge.
 • Preisliste für Subunternehmer.
 • Bergskristall Dalarna.
 • Shiitake Sverige.
 • RFID kort läsare.
 • Cracker Chemie.
 • Bock med sadel synonym.
 • Smakförändring orsak.
 • Du bist unwiderstehlich Bedeutung.
 • VW Bug parts catalog.
 • Hamburger Schreibprobe Wörter.
 • Free YouTube Downloader Windows 10.
 • Oxford comma.
 • Stihl MS 211 C kedja.
 • Windows 7 drivers.
 • Freizeitbäder Sachsen Corona.
 • Kaminexperten Hörby.
 • Stanley Cup 2007.
 • Annakirmes Düren 2021.
 • Potpurri musik.
 • Charterresor till Thailand.
 • E Bike Rohloff gebraucht.
 • Tankestörning.
 • Värnplikt Sverige 2020.
 • Rockabilly T shirts UK.
 • Mir synonym.
 • Disneyland adventures Snow White gooseberries.
 • Motorcykel barn 7 år.
 • Dell Force10 Visio Stencil.
 • Le bon coin Livres.
 • Tveka inte.
 • Classification of quadratic forms in linear algebra.
 • Trille resevagn.